Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.5.2014

Ahtaasti asuminen yleistyi pääkaupunkiseudulla vuonna 2013

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuoden 2013 lopulla 2 600 000 asuntokuntaa, joista 42 prosenttia oli yhden hengen asuntokuntia. Vuonna 2013 kaikista asuntokunnista asui ahtaasti 9 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla ahtaasti asuvien asuntokuntien osuus on kääntynyt kasvuun. Pääkaupunkiseudulla ahtaasti asuvia asuntokuntia oli 10 prosenttia kaikista asuntokunnista.

Ahtaasti asuvien asuntokuntienosuus kaikista asuntokunnista 1989–2013, %

Ahtaasti asuvien asuntokuntienosuus kaikista asuntokunnista 1989–2013, %

Ahtaasti asuvien osuus asuntokunnista on laskenut usean vuosikymmenen ajan. Kun vuonna 1989 kahdesta miljoonasta asuntokunnasta asui ahtaasti 19 prosenttia (384 000 asuntokuntaa), niin vuonna 2013 vastaava osuus oli enää noin 9 prosenttia (226 000 asuntokuntaa).

Pääkaupunkiseudulla ahtaasti asuvien asuntokuntien osuus kaikista asuntokunnista laski aina vuoteen 2006 saakka, minkä jälkeen osuus on kasvanut vuosittain. Pääkaupunkiseudulla ahtaasti asuvien asuntokuntien määrä oli matalimmillaan vuonna 2006, jolloin ahtaasti asui 46 700 asuntokuntaa. Vuonna 2013 pääkaupunkiseudun 528 000 asuntokunnasta asui ahtaasti 10 prosenttia eli 54 400 asuntokuntaa.

Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa huoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Ahtaasti asuvalla asuntokunnalla tarkoitetaan asuntokuntaa, johon kuuluu enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, kun keittiötä ei lasketa huonelukuun.

Joka neljäs vieraskielinen asuntokunta asui ahtaasti vuonna 2013

Vuonna 2013 kaikista asuntokunnista kuusi prosenttia (150 000) oli asuntokuntia, joihin kuului vähintään yksi vieraskielinen henkilö. Vieraskieliset asuntokunnat asuivat muuta väestöä useammin ahtaasti. Vieraskielisten asuntokunnista asui ahtaasti joka neljäs asuntokunta (25 prosenttia), kun kaikista asuntokunnista asui ahtaasti lähes joka kymmenes (9 prosenttia).

Vaikka ahtaasti asuvien asuntokuntien määrä väheni viimeisen kymmenen vuoden aikana 33 000 asuntokunnalla, kasvoi vieraskielisten ahtaasti asuvien asuntokuntien määrä 20 000 asuntokunnalla. Vuonna 2013 vieraskielisiä ahtaasti asuvia asuntokuntia oli 38 000.

Pääkaupunkiseudulla ahtaasti asuvien asuntokuntien määrä kasvoi viimeisen kymmenen vuoden aikana 4 000 asuntokunnalla ja vieraskielisten ahtaasti asuvien asuntokuntien määrä 10 000 asuntokunnalla. Vuonna 2013 kaikista pääkaupunkiseudun ahtaasti asuvista asuntokunnista joka kolmas (34 prosenttia) oli vieraskielinen.

Asuntokunnat vieraskielisyyden ja asumisväljyyden mukaan vuosina 2003 ja 2013

Koko maa 2003 2013 Muutos 2013-2003
Asuntokuntia 2 378 079 2 599 613 221 534
Ahtaastiasuvia asuntokuntia 259 238 226 145 -33 093
     %, osuus asuntokunnista 10.9 8.7 -2,2 (prosenttiyksikköä)
Vieraskielisiä asuntokuntia 67 665 150 258 82 593
     %, osuus kaikista asuntokunnista 2.9 5.8 2.9 (prosenttiyksikköä)
Vieraskielisiä ahtaasti asuvia asuntokuntia 18 489 38 058 19 569
     %, osuus vieraskielisistä asuntokunnista 27.3 25.3 -2,0 (prosenttiyksikköä)
Pääkaupunkiseutu (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) 2003 2013 Muutos 2013-2003
Asuntokuntia 466 645 527 998 61 353
Ahtaastiasuvia asuntokuntia 50 444 54 363 3 919
     %, osuus asuntokunnista 10.8 10.3 -0,5 (prosenttiyksikköä)
Vieraskielisiä asuntokuntia 29 957 66 246 36 289
     %, osuus kaikista asuntokunnista 6.4 12.6 6.1 (prosenttiyksikköä)
Vieraskielisiä ahtaasti asuvia asuntokuntia 8 686 18 729 10 043
     %, osuus vieraskielisistä asuntokunnista 29.0 28.3 -0,7 (prosenttiyksikköä)

Lähde: Asunnot ja asuinolot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Hermiö 09 1734 3211 (9.6.2014=> 029 551 3211), Topias Pyykkönen 09 1734 2628, Arja Tiihonen 09 1734 3272, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (277,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunnot ja asuinolot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6745. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asas/2013/asas_2013_2014-05-21_tie_001_fi.html