Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.5.2016

Yksinasuvien määrä kasvoi eniten vanhemmissa ikäryhmissä 2015

Tilastokeskuksen mukaan asuntokuntia oli vuoden 2015 lopulla 2,6 miljoonaa, joista 42 prosenttia oli yhden henkilön asuntokuntia. Yksinasuvien määrä kasvoi edellisvuodesta 14 000:lla ja muiden asuntokuntien määrä muutamalla tuhannella asuntokunnalla. Eniten kasvoi 65-vuotta täyttäneiden yksinasuvien määrä, yli 10 000 henkilöllä. Vähintään 65-vuotta täyttäneiden yksinasuvien määrän kasvua selittää osin suurten ikäluokkien vaikutus. Leskeksi jääminen lisää yksinasuvien määrää erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä. Alle 35-vuotiaiden yksinasuvien määrä kasvoi edellisvuodesta noin kolmella tuhannella henkilöllä.

Yksinasuvien määrä vanhemmissa ja nuoremmissa ikäryhmissä 1991–2015

Yksinasuvien määrä vanhemmissa ja nuoremmissa ikäryhmissä 1991–2015

Yksinasuvat, 65-vuotta täyttäneet henkilöt asuvat pääosin kerrostalossa. Ikäryhmässä on kuitenkin muihin yksinasuviin verrattuna suhteellisesti eniten omakotitalossa- tai paritalossa asuvia. Yksinasuvista, 65 vuotta täyttäneistä 28 prosenttia asui vuoden 2015 lopulla omakoti- tai paritalossa, 16 prosenttia asui rivitalossa ja 54 prosenttia asui kerrostalossa. Kaikista yksinasuvista 62 prosenttia asuu kerrostalossa. Alle 35-vuotiaista yksinasuvista kerrostalossa asuu 80 prosenttia. Laitoksissa asuvat eivät ole mukana tilastossa.


Lähde: Asunnot ja asuinolot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Hermiö 029 551 3211, Arja Tiihonen 029 551 3272, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (251,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 24.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunnot ja asuinolot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6745. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asas/2015/asas_2015_2016-05-24_tie_001_fi.html