Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.10.2017

Vanhempien luona asuvia nuoria yhä vähemmän

Tilastokeskuksen mukaan yhä harvempi 20–29-vuotias asuu vanhempiensa luona. Vuoden 2016 lopussa vanhempiensa luona asui hieman alle 17 prosenttia 20–29-vuotiaasta asuntoväestöstä. Suosituin asumismuoto nuorten aikuisten keskuudessa on vuokra-asuminen. Omistusasunto hankitaan yleensä lähempänä kolmeakymmentä ikävuotta.

Vanhempiensa luona asuvat 20–29-vuotiaat 2005–2016

Vanhempiensa luona asuvat 20–29-vuotiaat 2005–2016

Vuonna 2016 noin 17 prosenttia Suomen 20–29-vuotiaasta asuntoväestöstä asui vanhempiensa luona. Tämä vastaa noin 111 000 henkilöä, kun kokonaisuudessaan 20–29-vuotiaaseen asuntoväestöön kuului vuonna 2016 noin 663 000 henkilöä. Koko maan tasolla vanhempiensa luona asuvien nuorten aikuisten osuus on laskenut reilussa kymmenessä vuodessa kahdella prosenttiyksiköllä. Vuonna 2005 nuorista aikuista noin joka viides asui vanhempiensa luona. Asuntoväestöllä tarkoitetaan vuoden lopussa varsinaisissa asuinhuoneistoissa asuvia henkilöitä. Laitoksissa olevia, asuntoloissa ja ulkomailla asuvia sekä asunnottomia ei lasketa asuntoväestöön.

Pääkaupunkiseudulla vanhempiensa luona asuvien määrässä pientä kasvua

Toisin kuin muualla Suomessa, pääkaupunkiseudulla vanhempiensa luona asuvien 20–29-vuotiaiden osuus on kasvanut reilussa kymmenessä vuodessa. Vielä vuonna 2005 pääkaupunkiseudulla vanhempiensa luona asuvien nuorten aikuisten osuus saman ikäisestä asuntoväestöstä oli 13 prosenttia, kun se vuoden 2016 lopulla oli 15 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vanhempiensa luona asuvien osuus on siis lähentynyt koko maan keskiarvoa, vaikka edelleen pääkaupunkiseudun nuoret aikuiset asuvat hieman harvemmin vanhempiensa luona kuin muualla maassa. Pääkaupunkiseudulla tarkoitetaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten muodostamaa kokonaisuutta.

Suosituin asumismuoto 20–29-vuotiaiden keskuudessa on vuokralla asuminen: lähes 57 prosenttia ikäluokasta asui vuoden 2016 lopulla vuokra-asunnossa. Omistusasunnossa asui 24 prosenttia nuorista aikuisista ja vanhempiensa luona 17 prosenttia. Lisäksi asunnoissa, joiden hallintaperustetta ei tiedetä, asui esimerkiksi sukulaisuuden perusteella noin 2 prosenttia nuorista aikuisista.

Asuminen hallintaperusteen mukaan: 20–29-vuotiaat 2016

Asuminen hallintaperusteen mukaan: 20–29-vuotiaat 2016

Pääkaupunkiseudulla 20–29-vuotiaat asuvat muita useammin vuokralla ja selkeästi harvemmin omistusasunnossa. Nämä erot heijastuvat myös ensiasunnon ostajan keski-ikään.

Vuonna 2016 ensiasunnon ostajan keski-ikä oli 28,5 vuotta. Alueelliset erot olivat merkittäviä. Pääkaupunkiseudulla keskimääräinen ensiasunnon ostaja oli kolmekymppinen eli kaksi vuotta vanhempi kuin muualla Suomessa. Keski-ikä on laskettu vuonna 2016 ensimmäisen osakeasuntonsa ostaneista.

Ensiasunnon ostajan keski-ikä vuonna 2016

Alue       Henkilöitä Keski-ikä
Koko maa                    20 944 28,5
Pääkaupunkiseutu       7 840 29,7
Muu Suomi                   13 104 27,7

Kymmenen suurimman kunnan välillä huomattavia eroja

Siitä huolimatta, että valtakunnallisella tasolla vanhempiensa luona asuvien nuorten osuudet esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja muualla maassa ovat kaventuneet, on nuorten aikuisten asumiskäyttäytymisessä edelleen alueellisia eroja. Seuraavaksi tarkastellaan kymmentä Suomen asuntoväestöltään suurinta kuntaa.

Kuviossa on esitetty vanhempiensa luona asuvien 20–29-vuotiaden osuudet samanikäisestä asuntoväestöstä. Kunnat on järjestetty väestömäärältään suuruusjärjestykseen. Kuviosta havaitaan, että tyypillisissä opiskelijakaupungeissa, kuten Jyväskylässä, Turussa ja Tampereella, vanhempiensa luona asuvien nuorten aikuisten osuus on muita suuria kuntia alhaisempi. Lisäksi huomataan pääkaupunkiseudun kuntien eroavan toisistaan. Helsingissä vanhempiensa luona asuu 12 prosenttia 20–29-vuotiaasta asuntoväestöstä, kun Espoossa samainen osuus on 20 ja Vantaalla 19 prosenttia.

Vanhempiensa luona asuvat 20–29 vuotiaat: 10 suurinta kuntaa 2016

Vanhempiensa luona asuvat 20–29 vuotiaat: 10 suurinta kuntaa 2016

Kymmenen suurinta kuntaa eroavat toisistaan myös ensiasunnon ostajan keski-iän suhteen. Helsinkiläinen ensiasunnon ostaja oli keskimäärin 30-vuotias. Nuorimmat ensiasunnon ostajat ovat puolestaan Kouvolassa. Siellä ensiasunto ostettiin keskimäärin 27 vuotiaana eli kolme vuotta nuorempana kuin Helsingissä.

Ensiasunnon ostajan keski-ikä vuonna 2016

Alue Henkilöitä Keski-ikä
Helsinki 4 509 30,0
Espoo 1 762 29,9
Tampere 1 652 28,4
Vantaa 1 528 28,8
Turku 1 115 28,4
Oulu 1 052 28,2
Jyväskylä 723 28,1
Kuopio 567 28,1
Lahti 495 27,8
Kouvola 146 27,2

Lähde: Asunnot ja asuinolot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Otto Kannisto 029 551 3044, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (392,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 11.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunnot ja asuinolot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6745. yleiskatsaus 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asas/2016/01/asas_2016_01_2017-10-11_tie_002_fi.html