Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt suuralueittain 2009

Senttiä/m²2/kuukausi Suuralueet
Koko maa Pk-seutu Muu Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -14 -32 -8 -20 -5 -11 -2
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
3001 Asuinhuoneistot 239 275 228 250 232 229 206
3002 Liike- ja toimistotilat 5 7 5 6 3 6 5
3003 Muut tilat 2 3 1 2 2 2 1
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 10 14 9 12 5 12 11
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 15 29 10 20 5 18 4
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 271 327 253 290 246 267 228
3020 Vuokrat yhteensä 13 31 8 18 7 10 7
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 34 25 37 31 36 42 32
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 4 3 4 3 2 2
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 321 386 301 343 292 320 268
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 5 7 5 6 5 5 2
3120 Hallinto 28 36 26 30 25 27 24
3130 Käyttö- ja huoltokulut 32 35 30 35 26 32 24
3140 Ulkoalueiden hoito 6 7 5 6 6 6 5
3150 Siivous 5 7 5 5 7 2 5
3160 Lämmitys 78 81 77 78 80 86 65
3170 Vesi ja jätevesi 30 31 30 31 30 29 29
3180 Sähkö ja kaasu 15 11 16 14 13 20 14
3190 Jätehuolto 13 13 13 13 12 11 13
3200 Vahinkovakuutus 11 12 10 11 10 11 10
3210 Vuokrat yhteensä 6 11 4 6 5 6 7
3220 Kiinteistövero 18 27 15 20 15 17 15
3230 Korjaukset yhteensä 85 120 74 98 74 71 53
3240 Muut hoitokulut 3 4 3 3 3 3 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 334 402 313 357 310 326 270
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -13 -16 -13 -15 -19 -6 -3
3280 POISTOT 24 21 25 25 25 14 22
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 26 29 25 30 26 11 19
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 8 9 7 7 11 9 3
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS 0 0 0 -0 1 -0 1
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Tomi Martikainen (09) 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 24.9.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2009, Liitetaulukko 7. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt suuralueittain 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2009/asyta_2009_2010-09-24_tau_007_fi.html