Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 9. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt suuralueittain 2009

Senttiä/m²/kuukausi Suuralueet
Koko maa Pk-seutu Muu Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7 -6 -7 -10 3 -14 -3
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
3001 Asuinhuoneistot 196 208 193 196 199 201 184
3002 Liike- ja toimistotilat 0 0 0 0 1 0 0
3003 Muut tilat 0 0 0 0 0 1 0
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 7 15 5 7 5 7 12
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 7 10 6 8 4 11 6
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 211 234 205 212 209 220 203
3020 Vuokrat yhteensä 1 2 1 1 1 1 2
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 32 25 34 30 32 43 27
3040 Muut kiinteistön tuotot 4 2 4 5 2 3 3
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 248 263 244 248 244 267 235
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 3 3 3 3 3 5 2
3120 Hallinto 22 21 22 22 21 24 23
3130 Käyttö- ja huoltokulut 12 12 11 12 12 11 10
3140 Ulkoalueiden hoito 6 6 6 6 6 6 7
3150 Siivous 0 1 0 0 0 0 0
3160 Lämmitys 56 55 57 51 63 71 51
3170 Vesi ja jätevesi 29 28 29 29 30 28 27
3180 Sähkö ja kaasu 14 9 15 13 11 23 13
3190 Jätehuolto 13 11 14 13 13 12 13
3200 Vahinkovakuutus 13 15 13 13 13 14 13
3210 Vuokrat yhteensä 4 5 4 3 5 7 7
3220 Kiinteistövero 15 24 13 17 13 13 12
3230 Korjaukset yhteensä 63 84 58 74 53 50 48
3240 Muut hoitokulut 3 3 3 3 3 3 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 254 277 248 260 244 267 231
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -6 -14 -4 -12 0 0 4
3280 POISTOT 21 21 21 25 18 15 18
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 17 17 17 23 13 6 11
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 3 2 3 3 2 5 2
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS 1 3 1 1 1 -1 1
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ -0 -0 -0 -0 -0 0 -0

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Tomi Martikainen (09) 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 24.9.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2009, Liitetaulukko 9. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt suuralueittain 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2009/asyta_2009_2010-09-24_tau_009_fi.html