Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tilastoaineisto

Asunto-osakeyhtiöiden perusjoukossa oli mukana noin 80 000 yhtiötä, mutta varsinaiseen otoskehikkoon otettiin mukaan vain ne yhtiöt, joiden asuinhuoneistojen yhteenlaskettu pinta-ala oli vähintään 700 m2 (kerrostalot) tai 500m2 (rivitalot). Otoskehikkoon tuli näin 39 372 yhtiötä. Otoksen ositteina käytettiin aluetta, valmistumisvuotta ja talotyyppiä.

Taulukko 1. Asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät otoskehikossa vuonna 2010

Suuralue Talotyyppi Koko maa Rakennusten valmistumisvuosi
  -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
Koko maa Rivitalot 18 270 430 865 4 324 7 326 2 451 2 874
Kerrostalot 21 102 3 860 4 549 5 814 3 201 1 460 2 218
Etelä-Suomi Rivitalot 9 511 322 485 2 119 3 632 1 275 1 678
Kerrostalot 12 160 2 841 2 590 3 034 1 708 803 1 184
Länsi-Suomi Rivitalot 4 600 70 167 1 103 1 935 604 721
Kerrostalot 4 690 618 956 1 470 752 316 578
Itä-Suomi Rivitalot 2 159 19 96 644 996 259 145
Kerrostalot 2 506 227 622 845 451 171 190
Pohjois-Suomi Rivitalot 2 000 19 117 458 763 313 330
Kerrostalot 1 746 174 381 465 290 170 266
Yhteensä 39 372 4 290 5 414 10 138 10 527 3 911 5 092

Vuoden 2010 tiedustelu lähetettiin 2 507 yhtiölle, mikä on noin 6,4 prosenttia otoskehikon yhtiöiden lukumäärästä. Lomakkeen palautti 72 prosenttia yhtiöistä. Tarkistuksen jälkeen tilastoon hyväksyttiin 1 697 yhtiötä, mikä on 68 prosenttia otoksesta. Tilastoon sisältyvistä yhtiöistä 53 prosenttia on kerrostaloyhtiöitä ja 47 prosenttia rivitaloyhtiöitä.

Taulukko 2. Tilastossa mukana olevien asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät suuralueittain

Suuralue Talotyyppi Koko maa Rakennusten valmistumisvuosi
  -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
Koko maa Rivitalot 792 15 31 202 336 101 107
Kerrostalot 900 131 196 263 94 76 140
Etelä-Suomi Rivitalot 377 9 17 83 157 49 62
Kerrostalot 486 88 102 143 55 38 60
Länsi-Suomi Rivitalot 192 4 9 48 83 22 26
Kerrostalot 165 16 31 53 15 12 38
Itä-Suomi Rivitalot 123 1 1 46 57 14 4
Kerrostalot 129 15 31 40 13 13 17
Pohjois-Suomi Rivitalot 100 1 4 25 39 16 15
Kerrostalot 120 12 32 27 11 13 25
Yhteensä 1 692 146 227 465 430 177 247

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Tomi Martikainen (09) 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 16.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2010, Tilastoaineisto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2010/asyta_2010_2011-09-16_kat_001_fi.html