Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt 2010

Senttiä/m2/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 291 282 296 299 287 297 272
3002 Liike- ja toimistotilat 9 15 15 5 8 3 4
3003 Muut tilat 3 2 2 2 2 5 5
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 11 25 6 11 7 19 1
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 16 53 7 15 9 2 0
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 328 374 325 331 313 326 278
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 7 18 12 5 1 0 0
3012 Liike- ja toimistotilat 7 30 6 1 1 0 0
3013 Muut tilat 10 13 17 7 6 7 5
3020 Vuokrat yhteensä 24 61 35 13 8 7 5
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 30 25 31 32 31 28 27
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 7 4 8 9 7 3 4
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 36 29 38 40 38 31 31
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 2 2 4 3 2 1
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 -1 0 0 0 1 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 391 468 396 389 361 367 320
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 7 10 9 9 6 2 2
3120 Hallinto 35 46 35 30 32 33 37
3130 Käyttö- ja huoltokulut 51 50 56 48 49 53 51
3140 Ulkoalueiden hoito 11 25 10 7 10 10 10
3150 Siivous 10 8 9 10 10 10 12
3160 Lämmitys 101 103 113 106 88 87 83
3170 Vesi ja jätevesi 33 31 33 36 33 33 28
3180 Sähkö ja kaasu 17 10 15 20 18 15 18
3190 Jätehuolto 13 14 13 12 12 13 12
3200 Vahinkovakuutus 8 11 9 8 8 6 5
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 6 4 4 2 6 18 12
3202 Muut vuokrakulut 1 0 1 0 1 4 3
3210 Vuokrat yhteensä 6 4 5 3 7 22 14
3220 Kiinteistövero 25 30 24 22 25 26 32
3230 Korjaukset yhteensä 117 227 125 113 73 63 25
3240 Muut hoitokulut 3 5 3 3 2 2 2
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 425 537 445 416 363 372 330
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -32 -69 -42 -28 -2 -5 -10
3280 POISTOT 24 24 22 22 19 29 40
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 0 0 0 0 0 0 2
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 4 7 3 5 1 2 3
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 46 79 42 31 24 54 68
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 13 18 8 6 10 39 28
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 37 68 37 30 15 17 45
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 2 2 1 3 3 3 1
3292 Satunnaiset kulut 1 3 3 0 0 0 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 1 -1 -2 3 3 3 1
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -1 -4 5 -3 -3 -5 -0
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 0 0 0 0 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -12 -21 -11 -14 -5 -5 -2

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Tomi Martikainen (09) 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 16.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2010, Liitetaulukko 2. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2010/asyta_2010_2011-09-16_tau_002_fi.html