Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt 2010

Senttiä/m2/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 205 248 241 224 197 201 178
3002 Liike- ja toimistotilat 1 0 0 0 0 0 4
3003 Muut tilat 1 0 2 0 1 0 2
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 8 70 10 13 5 3 2
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 3 0 1 5 4 4 1
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 216 294 248 242 206 208 187
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 0 0 0 1 0 0 0
3012 Liike- ja toimistotilat 0 0 0 0 0 0 0
3013 Muut tilat 2 3 1 1 2 1 2
3020 Vuokrat yhteensä 2 3 1 3 2 1 2
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 28 21 21 28 28 30 27
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 5 3 3 5 6 3 3
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 32 23 23 33 34 33 30
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 0 1 4 2 1 3
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät -0 0 0 0 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 254 317 281 282 245 243 222
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 2 4 3 3 2 2 1
3120 Hallinto 24 21 21 20 24 26 27
3130 Käyttö- ja huoltokulut 13 10 14 14 10 17 17
3140 Ulkoalueiden hoito 10 8 10 8 10 11 11
3150 Siivous 0 1 0 0 0 0 0
3160 Lämmitys 61 101 98 87 52 40 45
3170 Vesi ja jätevesi 30 21 29 29 30 33 29
3180 Sähkö ja kaasu 15 8 10 18 15 13 11
3190 Jätehuolto 14 11 12 12 14 16 14
3200 Vahinkovakuutus 13 17 14 14 15 12 9
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 5 14 7 3 3 7 9
3202 Muut vuokrakulut 0 0 0 0 0 1 0
3210 Vuokrat yhteensä 5 10 7 3 4 7 10
3220 Kiinteistövero 18 20 19 16 18 19 23
3230 Korjaukset yhteensä 58 95 47 98 52 41 20
3240 Muut hoitokulut 3 5 4 3 3 2 2
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 261 328 269 315 245 238 218
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -6 16 0 -33 1 5 3
3280 POISTOT 17 11 9 15 14 22 27
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 0 0 0 0 0 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 3 3 0 2 2 1 13
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 22 3 21 31 14 33 20
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 6 2 6 5 3 12 13
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 19 4 16 28 13 22 20
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 1 0 0 2 1 0 1
3292 Satunnaiset kulut 0 2 1 0 0 0 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 1 -2 -1 1 1 0 1
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -3 1 -2 -4 -0 -12 -0
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 1 0 0 0 0 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 -1 0 0 0 0 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7 7 -4 -22 -0 -7 -4

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Tomi Martikainen (09) 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 16.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2010, Liitetaulukko 3. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2010/asyta_2010_2011-09-16_tau_003_fi.html