Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt suuralueittain 2010

Senttiä/m2/kuukausi Suuralueet
Koko maa Pks Muu Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
3001 Asuinhuoneistot 291 325 279 303 276 285 258
3002 Liike- ja toimistotilat 9 10 8 10 6 11 7
3003 Muut tilat 3 3 2 3 2 4 3
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 11 13 10 10 13 20 6
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 16 26 12 16 19 8 20
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 328 376 311 340 312 327 293
3020 Vuokrat yhteensä 24 46 16 30 15 17 15
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 36 24 40 34 39 41 36
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 3 3 2 5 2 3
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät -0 0 0 0 -1 0 -1
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 391 451 370 407 370 386 347
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 7 10 7 8 9 4 3
3120 Hallinto 35 48 31 39 30 32 28
3130 Käyttö- ja huoltokulut 51 53 50 56 41 50 42
3140 Ulkoalueiden hoito 11 24 7 15 7 8 5
3150 Siivous 10 11 9 9 13 5 13
3160 Lämmitys 101 94 104 101 105 109 87
3170 Vesi ja jätevesi 33 32 33 33 35 32 32
3180 Sähkö ja kaasu 17 13 18 17 16 18 16
3190 Jätehuolto 13 14 12 13 12 11 12
3200 Vahinkovakuutus 8 9 8 9 8 8 7
3210 Vuokrat yhteensä 6 11 5 6 6 6 10
3220 Kiinteistövero 25 34 22 28 22 24 21
3230 Korjaukset yhteensä 117 166 100 122 90 161 96
3240 Muut hoitokulut 3 5 3 3 4 3 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 425 495 399 442 385 460 363
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -32 -44 -27 -34 -9 -73 -16
3280 POISTOT 24 22 25 24 26 15 33
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 37 36 38 41 35 27 34
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 1 2 1 1 1 -1 1
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -1 3 -2 2 -7 -2 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -12 -19 -9 -10 -5 -39 -5

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Tomi Martikainen (09) 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 16.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2010, Liitetaulukko 8. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt suuralueittain 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2010/asyta_2010_2011-09-16_tau_008_fi.html