Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tilastoaineisto

Asunto-osakeyhtiöiden perusjoukossa oli mukana noin 80 000 yhtiötä, mutta varsinaiseen otoskehikkoon otettiin mukaan vain ne yhtiöt, joiden asuinhuoneistojen yhteenlaskettu pinta-ala oli vähintään 700 m2 (kerrostalot) tai 500m2 (rivitalot). Otoskehikkoon tuli näin 39 506 yhtiötä. Otoksen ositteina käytettiin aluetta, valmistumisvuotta ja talotyyppiä.

Taulukko 1. Asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät otoskehikossa vuonna 2011

Suuralue Talotyyppi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
Koko maa Rivitalot 18199 417 856 4323 7290 2427 2886
Kerrostalot 21307 3864 4556 5835 3199 1467 2386
Etelä-Suomi Rivitalot 9438 313 478 2114 3609 1265 1659
Kerrostalot 12295 2844 2601 3053 1709 806 1282
Länsi-Suomi Rivitalot 4579 66 166 1104 1927 596 720
Kerrostalot 4729 618 954 1471 750 319 617
Itä-Suomi Rivitalot 2175 17 98 649 1002 255 154
Kerrostalot 2523 227 623 846 451 172 204
Pohjois-Suomi Rivitalot 2007 21 114 456 752 311 353
Kerrostalot 1760 175 378 465 289 170 283
Yhteensä 39506 4281 5412 10158 10489 3894 5272

Vuoden 2011 tiedustelu lähetettiin 2 498 yhtiölle, mikä on noin 6,3 prosenttia otoskehikon yhtiöiden lukumäärästä. Lomakkeen palautti 76 prosenttia yhtiöistä. Tarkistuksen jälkeen tilastoon hyväksyttiin 1 791 yhtiötä, mikä on 72 prosenttia otoksesta. Tilastoon sisältyvistä yhtiöistä 53 prosenttia on kerrostaloyhtiöitä ja 47 prosenttia rivitaloyhtiöitä.

Taulukko 2. Tilastossa mukana olevien asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät suuralueittain

Suuralue Talotyyppi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
Koko maa Rivitalot 847 11 31 208 372 99 126
Kerrostalot 944 132 205 268 115 83 141
Etelä-Suomi Rivitalot 401 8 16 93 167 47 70
Kerrostalot 501 92 111 145 63 36 54
Länsi-Suomi Rivitalot 210 1 8 49 97 21 34
Kerrostalot 184 19 33 50 25 13 44
Itä-Suomi Rivitalot 134 1 2 44 65 14 8
Kerrostalot 134 10 30 42 14 18 20
Pohjois-Suomi Rivitalot 102 1 5 22 43 17 14
Kerrostalot 125 11 31 31 13 16 23
Yhteensä 1 791 143 236 476 487 182 267

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 09 1734 3451, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 14.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2011, Tilastoaineisto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2011/asyta_2011_2012-09-14_kat_001_fi.html