Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt 2011

Senttiä/m2/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 268 301 311 282 240 254 236
3002 Liike- ja toimistotilat 5 13 12 3 1 3 2
3003 Muut tilat 2 1 2 2 1 3 4
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 7 6 12 10 5 6 1
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 11 32 23 9 6 3 4
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 293 353 362 306 253 268 246
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 4 21 10 3 1 0 0
3012 Liike- ja toimistotilat 4 27 5 1 0 0 1
3013 Muut tilat 7 18 15 5 3 3 3
3020 Vuokrat yhteensä 15 66 29 8 4 4 5
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 30 23 33 30 31 32 30
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 6 5 9 7 5 4 2
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 36 28 42 37 36 36 32
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 3 3 3 2 1 3
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 0 0 0 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 346 450 436 355 295 309 287
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 5 11 8 6 4 2 2
3120 Hallinto 32 45 38 28 28 31 34
3130 Käyttö- ja huoltokulut 34 47 52 35 21 31 32
3140 Ulkoalueiden hoito 10 18 9 8 10 10 10
3150 Siivous 6 9 9 7 3 5 7
3160 Lämmitys 86 105 116 99 68 66 63
3170 Vesi ja jätevesi 33 31 33 34 32 34 31
3180 Sähkö ja kaasu 17 11 17 21 17 15 16
3190 Jätehuolto 14 14 14 13 14 15 13
3200 Vahinkovakuutus 11 11 10 11 13 10 8
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 6 6 4 3 4 13 12
3202 Muut vuokrakulut 1 0 0 0 0 1 2
3210 Vuokrat yhteensä 6 6 5 3 4 13 14
3220 Kiinteistövero 22 28 25 20 19 22 27
3230 Korjaukset yhteensä 80 159 135 68 71 51 30
3240 Muut hoitokulut 3 2 4 2 3 3 2
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 360 497 475 354 307 307 290
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -14 -47 -39 1 -12 0 -3
3280 POISTOT 22 22 21 23 17 21 35
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 0 0 1 0 0 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 5 20 2 2 5 1 8
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 34 68 61 28 13 30 37
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 10 22 11 5 4 16 20
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 29 67 53 24 14 16 24
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 1 2 2 0 0 0 2
3292 Satunnaiset kulut 1 6 1 0 0 0 1
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 -4 2 0 0 0 2
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -3 -13 -8 -2 -1 -2 4
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 0 0 0 0 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 0 2 6 -7 1 -7

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 09 1734 3451, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 14.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2011, Liitetaulukko 1. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2011/asyta_2011_2012-09-14_tau_001_fi.html