Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt 2011

Senttiä/m2/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 308 304 316 313 307 316 279
3002 Liike- ja toimistotilat 8 13 14 5 4 6 3
3003 Muut tilat 3 2 3 2 2 6 6
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 7 4 13 5 8 7 1
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 17 33 26 13 6 0 5
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 343 357 372 338 328 336 294
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 8 22 11 4 1 0 0
3012 Liike- ja toimistotilat 7 29 6 1 1 0 3
3013 Muut tilat 11 19 16 7 7 6 5
3020 Vuokrat yhteensä 25 70 33 13 9 7 8
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 31 23 34 32 33 34 30
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 6 5 8 8 5 4 3
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 37 28 43 40 38 38 32
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 3 3 3 2 1 2
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 0 0 0 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 408 458 451 393 376 381 336
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 8 12 9 8 6 2 2
3120 Hallinto 37 46 40 32 34 35 38
3130 Käyttö- ja huoltokulut 51 49 57 49 52 53 48
3140 Ulkoalueiden hoito 10 18 9 7 8 12 10
3150 Siivous 11 9 10 11 11 13 15
3160 Lämmitys 102 106 115 106 93 88 78
3170 Vesi ja jätevesi 34 32 34 36 35 35 30
3180 Sähkö ja kaasu 18 12 18 22 15 19 20
3190 Jätehuolto 13 14 15 12 14 14 12
3200 Vahinkovakuutus 8 11 10 8 8 7 5
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 7 5 4 3 5 23 16
3202 Muut vuokrakulut 1 0 0 0 1 1 3
3210 Vuokrat yhteensä 7 5 5 3 5 25 19
3220 Kiinteistövero 25 28 25 22 25 26 32
3230 Korjaukset yhteensä 100 164 146 77 78 46 31
3240 Muut hoitokulut 3 2 4 2 2 2 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 428 508 495 393 387 377 342
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -20 -50 -44 0 -11 4 -6
3280 POISTOT 27 23 23 27 20 27 54
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 0 0 1 0 0 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 7 21 2 2 5 2 13
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 49 72 66 34 14 46 62
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 15 22 11 6 8 30 37
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 41 71 57 30 12 19 39
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 1 0 2 0 0 0 4
3292 Satunnaiset kulut 1 4 1 0 0 0 1
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 -4 2 0 0 0 3
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -4 -14 -8 -3 -2 -3 8
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 0 0 0 0 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 1 1 7 -7 -3 -6

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 09 1734 3451, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 14.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2011, Liitetaulukko 2. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2011/asyta_2011_2012-09-14_tau_002_fi.html