Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt 2011

Senttiä/m2/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 220 267 273 237 216 208 199
3002 Liike- ja toimistotilat 0 0 0 0 0 0 1
3003 Muut tilat 1 0 1 1 1 1 2
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 7 31 6 17 4 5 1
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 5 5 3 4 5 5 4
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 233 302 282 259 226 219 206
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 0 1 2 0 1 0 0
3012 Liike- ja toimistotilat 0 0 0 0 0 0 0
3013 Muut tilat 2 1 2 2 2 1 2
3020 Vuokrat yhteensä 2 2 4 2 2 1 2
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 29 24 21 28 30 32 30
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 5 4 14 5 6 4 2
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 34 29 36 33 36 36 32
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 0 1 4 2 0 5
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 0 0 0 0 -1 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 272 333 323 298 266 256 244
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 3 1 5 4 3 2 2
3120 Hallinto 26 24 27 22 26 28 30
3130 Käyttö- ja huoltokulut 13 17 13 14 10 16 18
3140 Ulkoalueiden hoito 10 18 9 9 10 8 11
3150 Siivous 0 1 1 0 0 0 1
3160 Lämmitys 67 85 120 90 58 50 51
3170 Vesi ja jätevesi 31 26 27 31 31 33 32
3180 Sähkö ja kaasu 16 8 10 19 17 12 12
3190 Jätehuolto 14 14 13 13 14 15 14
3200 Vahinkovakuutus 14 17 15 15 15 12 10
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 5 15 6 3 4 5 9
3202 Muut vuokrakulut 0 0 0 0 0 0 1
3210 Vuokrat yhteensä 5 15 6 3 4 5 10
3220 Kiinteistövero 18 20 19 17 18 19 23
3230 Korjaukset yhteensä 57 85 51 54 69 54 29
3240 Muut hoitokulut 3 1 7 3 3 3 2
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 277 334 323 296 278 256 245
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -6 -1 0 2 -13 -3 0
3280 POISTOT 16 9 10 16 15 17 19
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 0 0 1 0 0 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 4 10 6 2 5 1 3
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 16 6 22 20 13 18 14
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 4 18 5 4 3 6 6
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 15 -2 23 17 15 13 11
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 1 30 0 0 0 0 0
3292 Satunnaiset kulut 1 27 0 0 0 0 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 3 0 0 0 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -1 -7 -7 -1 0 -1 0
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 0 0 0 0 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 -16 7 5 -7 3 -8

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 09 1734 3451, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 14.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2011, Liitetaulukko 3. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2011/asyta_2011_2012-09-14_tau_003_fi.html