Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tilastoaineisto

Asunto-osakeyhtiöiden perusjoukossa oli mukana noin 80 000 yhtiötä, mutta varsinaiseen otoskehikkoon otettiin mukaan vain ne yhtiöt, joiden asuinhuoneistojen yhteenlaskettu pinta-ala oli vähintään 700 m2 (kerrostalot) tai 500m2 (rivitalot). Otoskehikkoon tuli näin 40 594 yhtiötä. Otoksen ositteina käytettiin aluetta, valmistumisvuotta ja talotyyppiä.

Taulukko 1. Asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät otoskehikossa vuonna 2012

Suuralue Talotyyppi Kaikki Rakennusten valmistumisvuosi
  -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
Kaikki Rivitalot 18 656 348 802 4 282 7 307 2 633 3 284
Kerrostalot 21 938 3 787 4 570 5 891 3 252 1 559 2 879
Etelä-Suomi Rivitalot 9 663 248 434 2 084 3 651 1 398 1 848
Kerrostalot 12 612 2 772 2 595 3 074 1 754 876 1 541
Länsi-Suomi Rivitalot 4 689 63 163 1 089 1 902 649 823
Kerrostalot 4 887 613 967 1 486 756 331 734
Itä-Suomi Rivitalot 2 216 16 93 648 999 270 190
Kerrostalot 2 590 231 629 856 456 176 242
Pohjois-Suomi Rivitalot 2 088 21 112 461 755 316 423
Kerrostalot 1 849 171 379 475 286 176 362
Yhteensä 40 594 4 135 5 372 10 173 10 559 4 192 6 163

Vuoden 2012 tiedustelu lähetettiin 2 535 yhtiölle, mikä on noin 6,2 prosenttia otoskehikon yhtiöiden lukumäärästä. Lomakkeen palautti 75 prosenttia yhtiöistä. Tarkistuksen jälkeen tilastoon hyväksyttiin 1 802 yhtiötä, mikä on 71 prosenttia otoksesta. Tilastoon sisältyvistä yhtiöistä 54 prosenttia on kerrostaloyhtiöitä ja 46 prosenttia rivitaloyhtiöitä.

Taulukko 2. Tilastossa mukana olevien asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät suuralueittain

Suuralue Talotyyppi Koko maa Rakennusten valmistumisvuosi
  -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
Koko maa Rivitalot 835 7 40 198 341 106 143
Kerrostalot 967 139 195 262 152 82 137
Etelä-Suomi Rivitalot 425 4 21 94 173 53 80
Kerrostalot 532 97 98 138 83 47 69
Länsi-Suomi Rivitalot 208 1 10 43 89 25 40
Kerrostalot 201 21 39 54 35 17 35
Itä-Suomi Rivitalot 105 1 5 36 41 14 8
Kerrostalot 129 12 30 41 17 12 17
Pohjois-Suomi Rivitalot 97 1 4 25 38 14 15
Kerrostalot 105 9 28 29 17 6 16
Yhteensä 1 802 146 235 460 493 188 280

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 09 1734 3451, Outi Hautamäki 09 1734 3472, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 19.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2012, Tilastoaineisto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2012/asyta_2012_2013-09-13_kat_001_fi.html