Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt 2012

Senttiä/m²/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 284 322 335 296 259 262 254
3002 Liike- ja toimistotilat 4 17 8 3 1 4 1
3003 Muut tilat 2 3 3 1 1 2 5
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 8 5 14 7 10 4 2
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 10 20 14 7 13 5 3
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 308 366 374 315 284 276 265
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 5 21 9 3 1 3 0
3012 Liike- ja toimistotilat 4 22 6 1 0 3 1
3013 Muut tilat 7 13 15 5 4 4 3
3020 Vuokrat yhteensä 15 56 30 9 6 11 5
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 31 29 34 32 31 30 30
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 5 6 7 7 6 2 2
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 37 34 41 39 37 32 32
3040 Muut kiinteistön tuotot 2 2 3 3 2 1 3
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 -1 0 0 0 -1 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 362 457 448 366 329 319 305
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 6 10 9 6 5 3 2
3120 Hallinto 34 48 40 29 30 33 33
3130 Käyttö- ja huoltokulut 35 53 49 34 24 29 34
3140 Ulkoalueiden hoito 10 19 10 8 10 8 11
3150 Siivous 6 8 9 7 4 5 7
3160 Lämmitys 93 116 127 110 73 71 69
3170 Vesi ja jätevesi 33 34 35 34 33 33 30
3180 Sähkö ja kaasu 16 13 17 18 16 13 16
3190 Jätehuolto 14 16 14 13 15 15 14
3200 Vahinkovakuutus 11 11 11 12 13 11 8
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 7 6 6 3 5 10 15
3202 Muut vuokrakulut 1 0 0 0 0 1 2
3210 Vuokrat yhteensä 7 7 6 3 5 11 17
3220 Kiinteistövero 23 28 25 21 20 22 27
3230 Korjaukset yhteensä 83 160 115 87 75 48 35
3240 Muut hoitokulut 3 5 3 3 3 2 2
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 375 528 470 386 326 305 305
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -13 -71 -22 -20 2 14 -1
3280 POISTOT 26 21 29 21 19 32 45
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 0 0 0 0 1 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 3 4 3 2 3 2 5
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 42 110 57 27 18 28 63
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 13 21 14 6 4 13 32
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 33 94 46 23 18 17 36
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 1 0 0 0 0 5 1
3292 Satunnaiset kulut 0 0 0 1 0 0 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 0 0 -1 0 5 1
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -3 -12 -5 1 -2 -5 0
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 0 0 0 0 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 -1 0 -8 5 0 -8

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 09 1734 3451, Outi Hautamäki 09 1734 3472, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 19.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2012, Liitetaulukko 1. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2012/asyta_2012_2013-09-13_tau_001_fi.html