Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt suuralueittain 2012

Senttiä/m²/kuukausi Suuralueet
Koko maa Pks Muu Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
3001 Asuinhuoneistot 325 364 310 341 305 312 284
3002 Liike- ja toimistotilat 8 10 7 9 7 3 8
3003 Muut tilat 3 3 4 3 4 5 3
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 7 12 6 9 3 6 9
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 10 15 9 10 6 24 5
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 354 404 336 372 324 351 309
3020 Vuokrat yhteensä 25 47 17 33 13 15 18
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 39 29 43 38 42 44 38
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 2 3 3 2 2 5
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 -1 0 0 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 420 481 398 445 380 412 370
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 8 11 6 9 7 6 4
3120 Hallinto 39 51 35 43 34 34 33
3130 Käyttö- ja huoltokulut 52 52 52 55 44 56 45
3140 Ulkoalueiden hoito 10 19 7 13 7 8 7
3150 Siivous 11 13 11 11 14 5 13
3160 Lämmitys 109 107 110 110 111 116 89
3170 Vesi ja jätevesi 35 36 34 36 35 32 33
3180 Sähkö ja kaasu 18 15 19 19 16 18 16
3190 Jätehuolto 14 15 13 15 12 14 14
3200 Vahinkovakuutus 9 10 8 9 8 9 8
3210 Vuokrat yhteensä 8 16 5 9 6 4 12
3220 Kiinteistövero 27 32 25 28 25 25 23
3230 Korjaukset yhteensä 95 124 85 107 68 107 72
3240 Muut hoitokulut 3 2 3 2 3 3 5
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 438 504 414 466 391 438 374
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -18 -23 -17 -22 -10 -26 -4
3280 POISTOT 32 27 34 31 32 18 56
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 45 49 44 53 36 19 51
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 1 0 1 2 0 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -4 -12 -1 -8 2 5 -3
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 -5 0 0 1 -14 -2

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 09 1734 3451, Outi Hautamäki 09 1734 3472, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 19.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2012, Liitetaulukko 8. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt suuralueittain 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2012/asyta_2012_2013-09-13_tau_008_fi.html