Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tilastoaineisto

Asunto-osakeyhtiöiden perusjoukossa oli mukana noin 80 000 yhtiötä, mutta varsinaiseen otoskehikkoon otettiin mukaan vain ne yhtiöt, joiden asuinhuoneistojen yhteenlaskettu pinta-ala oli vähintään 700 m2 (kerrostalot) tai 500m2 (rivitalot). Otoskehikkoon tuli näin 41 244 yhtiötä. Otoksen ositteina käytettiin aluetta, valmistumisvuotta ja talotyyppiä.

Taulukko 1. Asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät otoskehikossa vuonna 2015

Suuralue Talotyyppi Kaikki Rakennusten valmistumisvuosi
  -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
Kaikki Rivitalot 17 449 363 790 4 129 6 793 2 229 3 145
Kerrostalot 23 795 3 904 4 509 5 983 3 419 1 681 4 299
Etelä-Suomi Rivitalot 4 133 99 264 924 1 488 505 853
Kerrostalot 7 862 2 161 1 303 1 359 1 014 575 1 450
Länsi-Suomi Rivitalot 4 057 142 152 920 1 620 533 690
Kerrostalot 5 482 682 1 180 1 702 792 343 783
Itä-Suomi Rivitalot 4 637 77 160 1 071 1 828 588 913
Kerrostalot 5 427 623 993 1 540 807 380 1 084
Pohjois-Suomi Rivitalot 4 622 45 214 1 214 1 857 603 689
Kerrostalot 5 024 438 1 033 1 382 806 383 982
Yhteensä 41 244 4 267 5 299 10 112 10 212 3 910 7 444

Vuoden 2015 tiedustelu lähetettiin 3 000 yhtiölle, mikä on 7,3 prosenttia otoskehikon yhtiöiden lukumäärästä. Tarkistuksen jälkeen tilastoon hyväksyttiin 1884 yhtiötä, mikä on 63 prosenttia otoksesta. Tilastoon sisältyvistä yhtiöistä 58 prosenttia on kerrostaloyhtiöitä ja 42 prosenttia rivitaloyhtiöitä.

Taulukko 2. Tilastossa mukana olevien asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät suuralueittain

Suuralue Talotyyppi Koko maa Rakennusten valmistumisvuosi
  -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
Koko maa Rivitalot 792 8 33 213 306 99 133
Kerrostalot 1 092 152 235 273 161 77 194
Etelä-Suomi Rivitalot 204 4 10 50 79 25 36
Kerrostalot 393 70 94 66 61 26 76
Länsi-Suomi Rivitalot 180 2 8 44 67 24 35
Kerrostalot 251 33 56 83 34 20 25
Itä-Suomi Rivitalot 206 1 7 57 78 24 39
Kerrostalot 249 28 48 71 40 10 52
Pohjois-Suomi Rivitalot 202 1 8 62 82 26 23
Kerrostalot 199 21 37 53 26 21 41
Yhteensä 1 884 160 268 486 467 176 327

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaana Hellman 029 551 2661, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 12.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2015, Tilastoaineisto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2015/asyta_2015_2016-09-12_kat_001_fi.html