Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tilastoaineisto

Asunto-osakeyhtiöiden perusjoukossa oli mukana noin 80 000 yhtiötä, mutta varsinaiseen otoskehikkoon otettiin mukaan vain ne yhtiöt, joiden asuinhuoneistojen yhteenlaskettu pinta-ala oli vähintään 700 m2 (kerrostalot) tai 500m2 (rivitalot). Otoskehikkoon tuli näin 41 813yhtiötä. Otoksen ositteina käytettiin aluetta, valmistumisvuotta ja talotyyppiä.

Taulukko 1. Asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät otoskehikossa vuonna 2016

Suuralue Talotyyppi Kaikki Rakennusten valmistumisvuosi
  -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
Kaikki Rivitalot 17 668 363 799 4 140 6 808 2 237 3 321
Kerrostalot 24 145 3 904 4 514 6 012 3 423 1 683 4 609
Etelä-Suomi Rivitalot 4 195 96 267 930 1 490 510 902
Kerrostalot 8 019 2 162 1 302 1 370 1 019 576 1 590
Länsi-Suomi Rivitalot 4 090 143 153 921 1 622 536 715
Kerrostalot 5 522 681 1 181 1 710 792 344 814
Itä-Suomi Rivitalot 4 686 77 162 1 073 1 830 584 960
Kerrostalot 5 524 624 998 1 545 806 382 1 169
Pohjois-Suomi Rivitalot 4 697 47 217 1 216 1 866 607 744
Kerrostalot 5 080 437 1 033 1 387 806 381 1 036
Yhteensä 41 813 4 267 5 313 10 152 10 231 3 920 7 930

Vuoden 2016 tiedustelu lähetettiin 3 000 yhtiölle, mikä on 7,2 prosenttia otoskehikon yhtiöiden lukumäärästä. Tarkistuksen jälkeen tilastoon hyväksyttiin 1844 yhtiötä, mikä on 61 prosenttia otoksesta. Tilastoon sisältyvistä yhtiöistä 57 prosenttia on kerrostaloyhtiöitä ja 43 prosenttia rivitaloyhtiöitä.

Taulukko 2. Tilastossa mukana olevien asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät suuralueittain

Suuralue Talotyyppi Koko maa Rakennusten valmistumisvuosi
  -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
Koko maa Rivitalot 789 13 40 197 300 102 137
Kerrostalot 1 055 131 226 259 171 68 200
Etelä-Suomi Rivitalot 197 6 15 44 66 27 39
Kerrostalot 368 68 90 57 61 25 67
Länsi-Suomi Rivitalot 184 1 8 46 68 26 35
Kerrostalot 249 24 57 85 31 17 35
Itä-Suomi Rivitalot 212 3 9 53 79 27 41
Kerrostalot 259 24 46 71 50 13 55
Pohjois-Suomi Rivitalot 196 3 8 54 87 22 22
Kerrostalot 179 15 33 46 29 13 43
Yhteensä 1 844 144 266 456 471 170 337

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Johanna Vuorio 029 551 3012, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.9.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2016, Tilastoaineisto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2016/asyta_2016_2017-09-12_kat_001_fi.html