Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt 2016

Senttiä/m2/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 326 382 365 334 303 319 293
3002 Liike- ja toimistotilat 6 14 13 4 4 2 3
3003 Muut tilat 3 2 3 1 4 2 5
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 10 36 12 6 9 8 3
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 11 16 17 5 17 13 1
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 355 449 410 350 338 343 305
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 5 23 12 4 1 2 0
3012 Liike- ja toimistotilat 3 18 6 1 1 4 1
3013 Muut tilat 7 18 13 5 3 5 5
3020 Vuokrat yhteensä 15 59 31 9 5 11 7
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 37 36 36 36 38 40 36
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 6 5 7 8 6 3 3
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 43 42 43 44 44 43 39
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 10 3 4 2 2 2
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 -1 0 0 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 416 559 486 408 388 399 353
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 5 8 7 5 4 4 2
3120 Hallinto 42 59 48 35 40 43 42
3130 Käyttö- ja huoltokulut 41 61 56 39 28 35 45
3140 Ulkoalueiden hoito 9 10 9 8 10 10 9
3150 Siivous 8 13 11 8 5 5 8
3160 Lämmitys 92 125 124 102 75 83 66
3170 Vesi ja jätevesi 38 38 38 38 38 40 36
3180 Sähkö ja kaasu 18 13 19 22 15 12 19
3190 Jätehuolto 16 18 16 14 16 17 15
3200 Vahinkovakuutus 13 13 12 14 15 13 9
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 9 14 4 3 7 14 18
3202 Muut vuokrakulut 1 0 0 0 0 0 4
3210 Vuokrat yhteensä 10 15 5 4 7 15 21
3220 Kiinteistövero 29 34 31 25 25 29 35
3230 Korjaukset yhteensä 117 198 197 106 125 81 39
3240 Muut hoitokulut 3 2 5 3 3 3 2
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 440 610 578 421 409 389 349
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -25 -55 -93 -14 -21 10 4
3280 POISTOT 46 52 45 32 31 30 89
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 0 1 1 0 0 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 5 11 20 3 1 4 1
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 68 107 102 46 31 34 117
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 16 24 27 7 4 8 35
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 57 95 97 42 28 30 82
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 0 1
3292 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 0 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -2 -7 0 -4 0 -11 0
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 1 0 0 0 1
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 -1 0 0 0 -1

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Johanna Vuorio 029 551 3012, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.9.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2016, Liitetaulukko 1. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2016/asyta_2016_2017-09-12_tau_001_fi.html