Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt 2016

Senttiä/m2/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 366 386 373 378 368 385 322
3002 Liike- ja toimistotilat 10 15 15 6 11 4 5
3003 Muut tilat 3 2 2 1 4 3 7
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 11 37 13 5 6 14 3
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 13 16 20 5 29 16 1
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 404 456 423 396 418 421 338
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 8 24 14 6 2 3 0
3012 Liike- ja toimistotilat 6 19 6 1 2 10 2
3013 Muut tilat 10 20 15 8 7 8 7
3020 Vuokrat yhteensä 24 63 35 15 11 21 9
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 38 37 37 39 41 45 35
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 7 6 8 9 5 4 5
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 45 42 44 48 47 49 39
3040 Muut kiinteistön tuotot 4 11 3 4 4 2 3
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 -1 0 0 -1 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 477 571 506 462 478 493 389
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 6 9 7 6 5 7 3
3120 Hallinto 47 61 51 39 44 50 43
3130 Käyttö- ja huoltokulut 59 65 62 56 57 58 59
3140 Ulkoalueiden hoito 8 9 9 6 7 9 8
3150 Siivous 13 15 12 14 13 11 14
3160 Lämmitys 108 127 125 112 104 103 77
3170 Vesi ja jätevesi 39 39 40 40 41 42 34
3180 Sähkö ja kaasu 19 14 19 24 15 14 22
3190 Jätehuolto 16 19 17 14 15 17 15
3200 Vahinkovakuutus 10 13 11 11 11 9 7
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 10 13 4 3 10 25 18
3202 Muut vuokrakulut 1 0 0 1 1 1 5
3210 Vuokrat yhteensä 11 13 4 3 10 26 23
3220 Kiinteistövero 34 35 33 29 32 35 40
3230 Korjaukset yhteensä 140 207 210 124 148 106 40
3240 Muut hoitokulut 3 2 5 3 5 3 1
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 513 627 605 480 507 490 385
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -37 -60 -100 -18 -29 3 4
3280 POISTOT 58 53 49 35 39 35 122
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 1 1 1 0 1 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 8 12 21 4 2 2 0
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 93 112 113 55 38 47 165
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 22 25 29 9 5 10 46
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 79 100 105 51 36 39 119
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 0 1
3292 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 0 1
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -4 -9 0 -6 -1 -16 -1
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 0 0 0 0 1
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 -1

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Johanna Vuorio 029 551 3012, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.9.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2016, Liitetaulukko 2. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2016/asyta_2016_2017-09-12_tau_002_fi.html