Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt suuralueittain 2016

Senttiä/m2/kuukausi Suuralueet
Koko maa Pks Muu Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
3001 Asuinhuoneistot 326 384 311 368 316 297 314
3002 Liike- ja toimistotilat 6 8 5 8 6 4 5
3003 Muut tilat 3 3 3 3 2 3 4
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 10 22 6 18 4 8 6
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 11 13 10 10 14 4 14
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 355 430 335 407 342 317 344
3020 Vuokrat yhteensä 15 34 10 27 10 11 10
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 43 36 44 38 45 45 43
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 7 3 6 3 2 3
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 0 0 0 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 416 506 392 477 400 375 400
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 5 8 4 7 4 5 3
3120 Hallinto 42 53 39 51 39 39 38
3130 Käyttö- ja huoltokulut 41 49 39 47 44 36 38
3140 Ulkoalueiden hoito 9 11 8 10 7 8 11
3150 Siivous 8 12 7 10 7 8 5
3160 Lämmitys 92 100 90 95 88 89 95
3170 Vesi ja jätevesi 38 39 38 39 37 39 35
3180 Sähkö ja kaasu 18 15 18 16 21 15 19
3190 Jätehuolto 16 17 15 17 16 14 16
3200 Vahinkovakuutus 13 13 13 13 13 13 13
3210 Vuokrat yhteensä 10 24 6 17 5 7 8
3220 Kiinteistövero 29 37 27 35 28 27 25
3230 Korjaukset yhteensä 117 166 104 147 90 104 121
3240 Muut hoitokulut 3 2 3 4 2 3 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 440 546 413 508 401 407 430
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -25 -42 -20 -32 -3 -32 -30
3280 POISTOT 46 50 45 47 39 56 40
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 57 89 49 75 42 57 50
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 1
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -2 3 -4 -1 -5 0 -4
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 -1 0 0

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Johanna Vuorio 029 551 3012, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.9.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2016, Liitetaulukko 7. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt suuralueittain 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2016/asyta_2016_2017-09-12_tau_007_fi.html