Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 9. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt suuralueittain 2016

Senttiä/m2/kuukausi Suuralueet
Koko maa Pks Muu Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
3001 Asuinhuoneistot 271 314 264 298 259 258 271
3002 Liike- ja toimistotilat 0 0 0 0 0 1 0
3003 Muut tilat 3 2 3 2 1 2 6
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 8 13 7 10 3 6 11
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 7 2 8 4 8 5 11
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 289 331 282 314 272 272 299
3020 Vuokrat yhteensä 3 6 2 5 2 2 2
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 40 29 42 33 40 42 43
3040 Muut kiinteistön tuotot 2 1 2 2 3 2 3
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 0 0 0 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 334 367 328 353 316 318 348
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 3 5 3 4 2 4 3
3120 Hallinto 36 38 36 38 36 34 36
3130 Käyttö- ja huoltokulut 17 19 16 18 17 15 17
3140 Ulkoalueiden hoito 11 11 11 10 9 11 13
3150 Siivous 0 0 0 0 0 0 0
3160 Lämmitys 70 76 69 69 60 72 79
3170 Vesi ja jätevesi 36 33 37 36 35 38 35
3180 Sähkö ja kaasu 16 10 17 12 18 13 21
3190 Jätehuolto 16 16 16 16 17 14 16
3200 Vahinkovakuutus 16 17 16 16 17 16 17
3210 Vuokrat yhteensä 8 18 6 11 6 5 10
3220 Kiinteistövero 23 34 21 30 22 21 19
3230 Korjaukset yhteensä 86 81 87 84 82 85 94
3240 Muut hoitokulut 3 1 3 3 3 3 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 342 361 338 348 323 332 363
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -8 6 -10 6 -6 -13 -15
3280 POISTOT 29 39 27 36 27 32 21
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 27 44 24 35 22 29 23
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 1
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS 0 2 0 0 1 1 -2
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 -1 0 0 0 0 0

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Johanna Vuorio 029 551 3012, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.9.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2016, Liitetaulukko 9. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt suuralueittain 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2016/asyta_2016_2017-09-12_tau_009_fi.html