Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt suuralueittain 2017

Senttiä/m2/kuukausi Suuralueet
Koko maa Pks Muu Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi
KIINTEISTÖJEN TUOTOT: . . . . . . .
3001 Asuinhuoneistot 316 378 303 359 310 293 300
3002 Liike- ja toimistotilat 5 7 4 6 6 5 3
3003 Muut tilat 3 5 2 4 2 2 2
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 7 6 8 7 8 6 7
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 7 4 7 6 4 5 12
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 338 400 324 383 330 310 325
3020 Vuokrat yhteensä 13 30 9 23 9 9 8
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 44 37 46 39 45 46 48
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 3 3 2 3 2 4
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät -1 0 -1 0 -1 0 -2
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 396 470 380 447 386 367 383
KIINTEISTÖN HOITOKULUT: . . . . . . .
3110 Henkilöstökulut 4 7 4 6 4 4 3
3120 Hallinto 43 51 41 50 43 39 39
3130 Käyttö- ja huoltokulut 37 46 35 43 40 33 33
3140 Ulkoalueiden hoito 10 10 10 10 8 10 14
3150 Siivous 6 10 5 8 6 6 3
3160 Lämmitys 85 94 84 88 84 83 87
3170 Vesi ja jätevesi 37 37 38 38 37 39 36
3180 Sähkö ja kaasu 18 14 19 16 21 15 23
3190 Jätehuolto 16 17 16 17 17 14 16
3200 Vahinkovakuutus 14 15 14 15 15 13 14
3210 Vuokrat yhteensä 8 18 6 13 5 6 8
3220 Kiinteistövero 29 42 26 37 27 26 25
3230 Korjaukset yhteensä 92 140 81 122 80 76 89
3240 Muut hoitokulut 4 5 3 5 3 3 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 405 507 383 467 389 369 394
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -10 -39 -4 -23 -3 -2 -13
3280 POISTOT 43 40 44 43 38 51 41
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 53 76 47 65 43 51 50
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 1 1 1 0 0 2 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -3 0 -3 -1 -2 -5 -3
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 -1 0 0 0 0 0

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 11.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2017, Liitetaulukko 7. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt suuralueittain 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2017/asyta_2017_2018-09-11_tau_007_fi.html