Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt 2018

Senttiä/m2/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 369 388 380 363 369 406 343
3002 Liike- ja toimistotilat 10 15 14 5 16 4 5
3003 Muut tilat 4 2 3 2 4 3 10
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 6 5 8 7 5 9 3
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 7 15 9 8 5 0 0
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 396 426 414 385 399 422 361
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 7 23 10 6 2 1 0
3012 Liike- ja toimistotilat 8 35 8 1 2 11 0
3013 Muut tilat 11 17 18 7 7 12 8
3020 Vuokrat yhteensä 26 75 36 14 11 25 8
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 38 34 39 40 41 40 37
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 6 6 9 9 5 4 3
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 45 39 48 49 47 45 40
3040 Muut kiinteistön tuotot 5 3 13 4 4 2 2
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 -2 0 0 -1 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 471 542 510 453 460 494 412
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 5 8 7 4 5 3 2
3120 Hallinto 49 61 49 41 49 52 47
3130 Käyttö- ja huoltokulut 61 63 63 58 58 58 63
3140 Ulkoalueiden hoito 9 11 8 6 9 9 10
3150 Siivous 14 13 12 13 13 16 15
3160 Lämmitys 108 131 125 111 102 101 80
3170 Vesi ja jätevesi 39 39 38 41 40 43 35
3180 Sähkö ja kaasu 19 15 19 22 18 15 22
3190 Jätehuolto 16 18 17 15 16 17 15
3200 Vahinkovakuutus 10 13 11 10 11 10 7
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 13 11 15 4 8 33 19
3202 Muut vuokrakulut 2 1 0 0 1 4 6
3210 Vuokrat yhteensä 15 12 15 5 8 38 25
3220 Kiinteistövero 35 37 33 28 33 38 43
3230 Korjaukset yhteensä 102 170 128 95 107 82 45
3240 Muut hoitokulut 2 3 3 2 2 2 2
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 483 595 529 452 471 484 410
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -14 -57 -23 1 -12 4 2
3280 POISTOT 61 51 53 41 39 34 120
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 0 1 1 0 0 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 3 3 2 5 1 2 4
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 98 118 120 49 61 25 166
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 19 21 15 8 4 6 48
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 82 101 108 46 58 21 122
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 0 1 0 0 0 0 0
3292 Satunnaiset kulut 0 1 0 0 0 2 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 2 0 0 0 -2 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -2 -5 -8 -1 1 3 0
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 1 0 0 0 1 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 -1 0 0 0 -1 0

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 13.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2018, Liitetaulukko 2. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2018/asyta_2018_2019-06-13_tau_002_fi.html