Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt 2019

Senttiä/m2/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 379 400 383 370 385 400 362
3002 Liike- ja toimistotilat 10 15 20 6 12 6 5
3003 Muut tilat 5 3 4 2 4 3 11
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 4 2 4 4 8 6 3
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 9 9 9 11 21 7 1
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 407 427 421 391 430 422 381
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 7 20 10 6 1 1 1
3012 Liike- ja toimistotilat 7 33 4 2 2 6 1
3013 Muut tilat 11 17 19 8 7 10 6
3020 Vuokrat yhteensä 24 70 33 16 10 18 7
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 39 35 39 42 40 39 39
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 6 6 8 8 5 5 3
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 45 41 48 50 45 44 42
3040 Muut kiinteistön tuotot 2 3 3 2 2 1 1
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät -1 -2 -3 0 -1 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 478 539 502 459 486 485 431
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 5 8 5 6 5 3 3
3120 Hallinto 50 61 53 43 49 53 49
3130 Käyttö- ja huoltokulut 64 66 67 62 63 58 65
3140 Ulkoalueiden hoito 11 15 10 8 10 14 10
3150 Siivous 14 13 14 13 15 16 16
3160 Lämmitys 109 136 127 112 99 101 83
3170 Vesi ja jätevesi 39 40 38 40 40 42 36
3180 Sähkö ja kaasu 20 15 20 22 20 16 23
3190 Jätehuolto 16 19 17 15 16 18 15
3200 Vahinkovakuutus 11 14 11 11 12 10 8
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 10 6 6 4 6 36 19
3202 Muut vuokrakulut 1 0 0 1 1 3 3
3210 Vuokrat yhteensä 12 7 6 4 6 39 22
3220 Kiinteistövero 38 44 35 31 35 35 47
3230 Korjaukset yhteensä 115 141 175 102 134 86 57
3240 Muut hoitokulut 3 3 4 5 3 2 2
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 507 580 583 473 506 494 435
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -29 -42 -81 -15 -21 -8 -4
3280 POISTOT 67 60 60 53 32 43 124
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 1 1 1 0 0 1 1
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 6 7 8 6 2 0 10
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 99 102 144 63 46 43 150
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 18 17 18 11 5 9 39
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 88 94 134 58 42 35 123
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 0 0 1 0 0 0 0
3292 Satunnaiset kulut 0 0 1 0 0 0 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -3 -10 -12 -3 5 8 -2
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 0 0 0 0 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0

Lähde: Asunto-osakeyhtiöiden talous, Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Peltoniemi 029 551 3088, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 11.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2019, Liitetaulukko 2. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2019/asyta_2019_2020-06-11_tau_002_fi.html