Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt 2019

Senttiä/m2/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 295 305 346 309 280 291 296
3002 Liike- ja toimistotilat 0 12 0 0 0 1 0
3003 Muut tilat 2 2 1 1 1 1 3
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 12 1 27 20 10 18 1
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 5 0 6 6 6 8 1
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 314 321 379 335 298 320 301
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 2 2 2 1 3 0 0
3012 Liike- ja toimistotilat 0 0 0 0 0 0 0
3013 Muut tilat 3 4 2 3 3 3 2
3020 Vuokrat yhteensä 4 6 4 4 6 3 3
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 38 46 31 36 36 41 43
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 5 7 8 6 7 2 3
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 43 53 39 43 42 44 46
3040 Muut kiinteistön tuotot 4 12 6 6 3 1 2
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 0 0 0 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 365 391 428 387 350 368 351
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 3 7 2 4 3 3 3
3120 Hallinto 42 44 39 38 41 42 50
3130 Käyttö- ja huoltokulut 20 27 17 17 18 22 27
3140 Ulkoalueiden hoito 16 23 12 15 15 17 17
3150 Siivous 1 2 2 1 0 0 1
3160 Lämmitys 75 91 142 96 63 72 56
3170 Vesi ja jätevesi 38 49 34 36 37 41 42
3180 Sähkö ja kaasu 19 16 19 23 20 12 18
3190 Jätehuolto 17 24 15 15 17 20 18
3200 Vahinkovakuutus 17 36 19 18 18 17 13
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 7 27 6 4 5 4 15
3202 Muut vuokrakulut 0 0 0 1 0 0 1
3210 Vuokrat yhteensä 7 27 6 5 5 4 16
3220 Kiinteistövero 25 30 25 21 24 26 33
3230 Korjaukset yhteensä 85 42 170 96 88 88 48
3240 Muut hoitokulut 5 4 3 3 10 2 2
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 372 420 505 388 359 368 344
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -6 -30 -77 -1 -9 0 7
3280 POISTOT 33 11 34 32 30 37 38
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 0 0 0 0 0 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 1 1 0 1 1 2 0
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 40 21 69 46 35 26 44
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 8 6 15 7 5 4 15
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 33 15 54 40 32 24 30
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 0 1
3292 Satunnaiset kulut 0 0 1 0 0 0 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 0 -1 0 0 0 1
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -1 1 7 -3 0 1 -3
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 0 0 0 0 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0

Lähde: Asunto-osakeyhtiöiden talous, Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Peltoniemi 029 551 3088, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 11.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2019, Liitetaulukko 3. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2019/asyta_2019_2020-06-11_tau_003_fi.html