Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2005=100 toimialoittain, (TOL 2008)

  2011 2012/1 2012/2 2012/3 2012/4 2012 2013/1* 2013/2*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 122,1 126,6 127,0 128,1 129,3 127,8 130,4 130,5
Tuntipalkkaiset 118,6 121,4 121,7 123,0 123,7 122,4 124,8 124,7
Kuukausipalkkaiset 123,8 130,4 131,1 131,9 133,8 131,8 134,7 135,4
C Teollisuus 119,5 121,2 122,2 122,6 124,4 122,6 124,5 125,3
Tuntipalkkaiset 118,7 121,6 122,6 123,0 125,0 123,1 124,7 125,6
Kuukausipalkkaiset 120,3 121,1 122,1 122,4 124,0 122,4 124,6 125,1
10-11 Elintarviketeollisuus 124,9 125,3 128,4 128,7 129,1 127,9 128,8 131,0
Tuntipalkkaiset 122,6 124,0 127,1 127,4 128,0 126,6 127,7 130,2
Kuukausipalkkaiset 126,9 126,8 129,9 130,1 130,3 129,3 130,1 132,0
13-15 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 117,6 121,1 122,3 122,5 122,9 122,2 123,0 124,9
Tuntipalkkaiset 116,2 120,2 120,9 121,2 121,8 121,0 122,1 123,8
Kuukausipalkkaiset 121,1 123,8 125,7 125,8 125,8 125,3 125,7 128,1
16 Sahateollisuus 122,3 124,3 125,7 126,4 127,5 126,0 127,3 128,8
Tuntipalkkaiset 120,4 122,5 124,3 124,6 125,0 124,1 124,8 126,9
Kuukausipalkkaiset 127,0 128,6 129,2 130,8 133,6 130,5 133,5 133,6
17 Paperi- ja kartonkiteollisuus 121,3 123,3 125,9 126,6 127,2 125,8 127,3 128,8
Tuntipalkkaiset 118,9 121,4 123,7 124,6 125,2 123,7 125,0 126,6
Kuukausipalkkaiset 126,2 127,2 130,5 130,9 131,5 130,0 132,2 133,6
19-22 Kemian teollisuus 122,1 126,1 127,2 127,4 127,8 127,1 128,5 130,2
Tuntipalkkaiset 119,0 123,0 123,7 123,8 124,2 123,7 124,8 126,5
Kuukausipalkkaiset 125,9 129,8 131,2 131,5 132,0 131,1 132,8 134,6
23 Mineraalituotteiden valmistus 125,5 128,3 129,9 130,9 131,6 130,2 131,6 133,2
Tuntipalkkaiset 125,9 128,6 129,2 129,8 130,9 129,6 130,9 133,3
Kuukausipalkkaiset 124,3 127,0 129,4 130,4 130,9 129,4 130,9 132,1
24-30 Metalliteollisuus 116,9 118,2 118,6 118,9 121,5 119,3 121,6 121,7
Tuntipalkkaiset 116,8 119,9 120,3 120,6 124,3 121,3 123,3 123,4
Kuukausipalkkaiset 117,0 117,0 117,4 117,7 119,7 117,9 120,4 120,5
24 Metallien jalostus tp. 115,5 118,1 117,5 118,3 122,4 119,1 121,4 121,5
25 Metallituotteet tp. 119,1 122,2 121,7 122,4 126,4 123,2 125,4 125,5
26-27 Sähkötekninen tp. 117,4 121,8 123,3 123,9 127,8 124,2 126,7 126,9
28-30 Kone- ja kulkun.tp. 115,9 118,6 119,4 119,3 122,5 119,9 121,4 121,6
31 Huonekalujen valmistus 119,9 122,2 122,6 123,1 124,5 123,1 125,5 126,4
Tuntipalkkaiset 119,3 122,0 122,6 122,9 123,9 122,9 125,5 126,7
Kuukausipalkkaiset 123,2 125,4 125,3 126,2 128,6 126,4 128,3 128,6
D Sähkö, kaasu ja lämpö 121,5 123,9 123,6 124,1 125,7 124,3 126,1 126,2
Tuntipalkkaiset 115,1 118,4 118,3 118,8 120,4 119,0 120,4 120,6
Kuukausipalkkaiset 124,4 126,4 126,1 126,6 128,3 126,9 128,7 128,8
E Vesi- ja jätehuolto 127,9 131,5 131,6 131,2 132,0 131,6 133,3 134,1
Tuntipalkkaiset 119,0 122,6 122,6 122,0 121,8 122,3 122,9 124,1
Kuukausipalkkaiset 128,8 132,4 132,5 132,4 134,1 132,9 135,6 135,9
F Rakentaminen 124,9 127,0 127,8 128,2 129,3 128,1 129,3 130,3
Tuntipalkkaiset 123,6 126,0 126,2 126,4 127,9 126,6 128,0 128,9
Kuukausipalkkaiset 127,8 129,2 131,3 132,2 132,4 131,3 132,3 133,6
G Kauppa 123,0 124,6 127,1 127,1 127,6 126,6 127,6 128,5
Tuntipalkkaiset 123,1 127,2 127,7 126,9 126,5 127,1 126,7 128,7
Kuukausipalkkaiset 123,0 124,5 127,1 127,2 127,8 126,6 127,8 128,6
45 Moottoriajon. kauppa 118,8 123,3 124,4 124,9 126,5 124,8 126,9 127,8
Tuntipalkkaiset 123,2 127,4 128,9 128,4 128,3 128,3 128,1 130,4
Kuukausipalkkaiset 117,2 122,0 123,0 123,8 126,2 123,7 126,9 127,1
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 123,8 124,9 127,6 127,5 127,8 126,9 127,8 128,7
H Kuljetus ja varastointi 124,7 127,9 129,5 129,6 130,5 129,4 131,2 132,3
Tuntipalkkaiset 124,2 129,2 130,1 129,9 130,9 130,0 131,8 133,2
Kuukausipalkkaiset 125,2 126,8 128,9 129,3 130,2 128,8 130,6 131,6
49-51 Kuljetus 125,7 129,3 131,4 131,7 132,2 131,2 132,8 134,2
Tuntipalkkaiset 126,7 132,6 133,8 133,8 134,4 133,6 135,5 137,0
Kuukausipalkkaiset 124,5 125,9 128,8 129,5 129,9 128,5 130,0 131,2
52 Liikennettä palv. toim. 123,8 125,4 126,8 126,3 127,8 126,6 129,0 130,4
Tuntipalkkaiset 121,5 123,6 125,4 123,9 125,9 124,7 127,7 130,7
Kuukausipalkkaiset 124,3 125,8 126,9 126,9 128,1 126,9 129,1 129,9
I Majoitus- ja ravitseminen 120,3 121,6 124,1 123,9 123,9 123,4 123,7 124,6
J Informaatio ja viestintä 122,6 125,1 125,9 126,4 128,7 126,5 129,2 129,4
61 Televiestintä 126,3 129,2 129,4 129,5 132,8 130,2 132,6 132,8
Tuntipalkkaiset 125,1 127,4 126,3 128,1 131,0 128,2 130,7 130,8
Kuukausipalkkaiset 126,5 129,5 129,6 129,8 133,0 130,5 132,9 133,0
62-63 Tietopalvelutoim. 121,3 124,0 124,6 125,2 127,5 125,3 128,3 128,5
K Rahoitus ja vakuutus 128,9 131,5 131,9 132,3 133,8 132,4 135,2 135,5
64,66 Rahoitus 128,7 130,9 131,2 131,5 132,8 131,6 134,3 134,6
65 Vakuutus 129,7 133,8 134,3 134,9 137,3 135,1 138,2 138,4
L Kiinteistöalan toiminta 130,6 130,1 133,4 133,7 134,2 132,8 134,2 136,1
M Ammatillinen ja tekninen toiminta 122,0 125,0 126,0 126,4 127,9 126,3 128,5 129,3
69-70 Laki, laskenta ja konsultointi 123,9 127,1 127,7 128,2 130,6 128,4 131,4 131,6
71-72 Tekniset palvelut 122,4 125,4 126,1 126,3 127,7 126,4 128,4 129,2
N Hallinto- ja tukipalvelut 122,8 125,7 127,7 127,7 127,9 127,3 128,5 129,8
Tuntipalkkaiset 118,2 122,2 123,1 123,2 123,5 123,0 125,6 126,4
Kuukausipalkkaiset 124,8 127,4 129,8 129,8 130,0 129,3 130,1 131,6
O Julkinen hallinto 127,7 131,4 132,7 132,8 133,1 132,5 133,6 135,6
841 Julkinen hallinto 127,9 131,8 133,0 133,2 133,4 132,8 134,0 135,8
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 127,3 130,3 132,2 132,2 132,3 131,8 132,2 134,8
P Koulutus 124,6 128,3 129,2 129,2 129,4 129,0 130,1 131,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 124,0 128,3 128,5 128,6 128,8 128,6 130,0 131,1
86 Terveydenhuoltopalvelut 124,8 129,7 129,9 130,2 130,5 130,1 131,8 132,8
87-88 Sosiaalipalvelut 122,8 126,4 126,6 126,5 126,6 126,5 127,6 128,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 119,8 123,2 124,8 125,0 125,3 124,6 125,9 127,2
S Muu palvelutoiminta 121,8 124,0 125,6 125,9 126,3 125,5 126,5 128,5
9491 Seurakunnat 119,0 119,9 121,3 121,4 121,7 121,1 121,7 124,2
* Ennakollinen

Lähde: Ansiotasoindeksi 2013, 2. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila 09 1734 3235, Anu Uuttu 09 1734 2322, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 28.8.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 2. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 8. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2005=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2013/02/ati_2013_02_2013-08-28_tau_008_fi.html