Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2005=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2011 2012/1 2012/2 2012/3 2012/4 2012 2013/1* 2013/2*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 122,1 126,6 127,0 128,1 129,3 127,8 130,4 130,5
Timavlönade 118,6 121,4 121,7 123,0 123,7 122,4 124,8 124,7
Månadsavlönade 123,8 130,4 131,1 131,9 133,8 131,8 134,7 135,4
C Tillverkning 119,5 121,2 122,2 122,6 124,4 122,6 124,5 125,3
Timavlönade 118,7 121,6 122,6 123,0 125,0 123,1 124,7 125,6
Månadsavlönade 120,3 121,1 122,1 122,4 124,0 122,4 124,6 125,1
10-11 Livsmedelsindustri 124,9 125,3 128,4 128,7 129,1 127,9 128,8 131,0
Timavlönade 122,6 124,0 127,1 127,4 128,0 126,6 127,7 130,2
Månadsavlönade 126,9 126,8 129,9 130,1 130,3 129,3 130,1 132,0
13-15 Textilvaru och kläder 117,6 121,1 122,3 122,5 122,9 122,2 123,0 124,9
Timavlönade 116,2 120,2 120,9 121,2 121,8 121,0 122,1 123,8
Månadsavlönade 121,1 123,8 125,7 125,8 125,8 125,3 125,7 128,1
16 Tillverkning av trä 122,3 124,3 125,7 126,4 127,5 126,0 127,3 128,8
Timavlönade 120,4 122,5 124,3 124,6 125,0 124,1 124,8 126,9
Månadsavlönade 127,0 128,6 129,2 130,8 133,6 130,5 133,5 133,6
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 121,3 123,3 125,9 126,6 127,2 125,8 127,3 128,8
Timavlönade 118,9 121,4 123,7 124,6 125,2 123,7 125,0 126,6
Månadsavlönade 126,2 127,2 130,5 130,9 131,5 130,0 132,2 133,6
19-22 Kemisk industri 122,1 126,1 127,2 127,4 127,8 127,1 128,5 130,2
Timavlönade 119,0 123,0 123,7 123,8 124,2 123,7 124,8 126,5
Månadsavlönade 125,9 129,8 131,2 131,5 132,0 131,1 132,8 134,6
23 Mineralprodukter 125,5 128,3 129,9 130,9 131,6 130,2 131,6 133,2
Timavlönade 125,9 128,6 129,2 129,8 130,9 129,6 130,9 133,3
Månadsavlönade 124,3 127,0 129,4 130,4 130,9 129,4 130,9 132,1
24-30 Metallindustri 116,9 118,2 118,6 118,9 121,5 119,3 121,6 121,7
Timavlönade 116,8 119,9 120,3 120,6 124,3 121,3 123,3 123,4
Månadsavlönade 117,0 117,0 117,4 117,7 119,7 117,9 120,4 120,5
24 Metallframställning, timavlönade 115,5 118,1 117,5 118,3 122,4 119,1 121,4 121,5
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 119,1 122,2 121,7 122,4 126,4 123,2 125,4 125,5
26-27 Elektronik timavl. 117,4 121,8 123,3 123,9 127,8 124,2 126,7 126,9
28-30 Maskiner timavl. 115,9 118,6 119,4 119,3 122,5 119,9 121,4 121,6
31 Tillv. av möbler 119,9 122,2 122,6 123,1 124,5 123,1 125,5 126,4
Timavlönade 119,3 122,0 122,6 122,9 123,9 122,9 125,5 126,7
Månadsavlönade 123,2 125,4 125,3 126,2 128,6 126,4 128,3 128,6
D Energiproduktion 121,5 123,9 123,6 124,1 125,7 124,3 126,1 126,2
Timavlönade 115,1 118,4 118,3 118,8 120,4 119,0 120,4 120,6
Månadsavlönade 124,4 126,4 126,1 126,6 128,3 126,9 128,7 128,8
E Vattenförsörjning 127,9 131,5 131,6 131,2 132,0 131,6 133,3 134,1
Timavlönade 119,0 122,6 122,6 122,0 121,8 122,3 122,9 124,1
Månadsavlönade 128,8 132,4 132,5 132,4 134,1 132,9 135,6 135,9
F Byggverksamhet 124,9 127,0 127,8 128,2 129,3 128,1 129,3 130,3
Timavlönade 123,6 126,0 126,2 126,4 127,9 126,6 128,0 128,9
Månadsavlönade 127,8 129,2 131,3 132,2 132,4 131,3 132,3 133,6
G Handel 123,0 124,6 127,1 127,1 127,6 126,6 127,6 128,5
Timavlönade 123,1 127,2 127,7 126,9 126,5 127,1 126,7 128,7
Månadsavlönade 123,0 124,5 127,1 127,2 127,8 126,6 127,8 128,6
45 Motorfordonshandel 118,8 123,3 124,4 124,9 126,5 124,8 126,9 127,8
Timavlönade 123,2 127,4 128,9 128,4 128,3 128,3 128,1 130,4
Månadsavlönade 117,2 122,0 123,0 123,8 126,2 123,7 126,9 127,1
46-47 Handel 123,8 124,9 127,6 127,5 127,8 126,9 127,8 128,7
H Transport och magas. 124,7 127,9 129,5 129,6 130,5 129,4 131,2 132,3
Timavlönade 124,2 129,2 130,1 129,9 130,9 130,0 131,8 133,2
Månadsavlönade 125,2 126,8 128,9 129,3 130,2 128,8 130,6 131,6
49-51 Transport 125,7 129,3 131,4 131,7 132,2 131,2 132,8 134,2
Timavlönade 126,7 132,6 133,8 133,8 134,4 133,6 135,5 137,0
Månadsavlönade 124,5 125,9 128,8 129,5 129,9 128,5 130,0 131,2
52 Stödtj. till transport 123,8 125,4 126,8 126,3 127,8 126,6 129,0 130,4
Timavlönade 121,5 123,6 125,4 123,9 125,9 124,7 127,7 130,7
Månadsavlönade 124,3 125,8 126,9 126,9 128,1 126,9 129,1 129,9
I Hotell och restaurang 120,3 121,6 124,1 123,9 123,9 123,4 123,7 124,6
J Information och kommunikation 122,6 125,1 125,9 126,4 128,7 126,5 129,2 129,4
61 Telekommunikation 126,3 129,2 129,4 129,5 132,8 130,2 132,6 132,8
Timavlönade 125,1 127,4 126,3 128,1 131,0 128,2 130,7 130,8
Månadsavlönade 126,5 129,5 129,6 129,8 133,0 130,5 132,9 133,0
62-63 IT- och informationstjänster 121,3 124,0 124,6 125,2 127,5 125,3 128,3 128,5
K Finans och försäkring 128,9 131,5 131,9 132,3 133,8 132,4 135,2 135,5
64,66 Finansförmedling 128,7 130,9 131,2 131,5 132,8 131,6 134,3 134,6
65 Försäkring 129,7 133,8 134,3 134,9 137,3 135,1 138,2 138,4
L Fastighetsverksamhet 130,6 130,1 133,4 133,7 134,2 132,8 134,2 136,1
M Juridik, ekonomi och vetenskap 122,0 125,0 126,0 126,4 127,9 126,3 128,5 129,3
69-70 Juridik och ekonomi 123,9 127,1 127,7 128,2 130,6 128,4 131,4 131,6
71-72 Teknisk service 122,4 125,4 126,1 126,3 127,7 126,4 128,4 129,2
N Företagstjänster 122,8 125,7 127,7 127,7 127,9 127,3 128,5 129,8
Timavlönade 118,2 122,2 123,1 123,2 123,5 123,0 125,6 126,4
Månadsavlönade 124,8 127,4 129,8 129,8 130,0 129,3 130,1 131,6
O Offentlig förvaltning 127,7 131,4 132,7 132,8 133,1 132,5 133,6 135,6
841 Offentlig förvaltning 127,9 131,8 133,0 133,2 133,4 132,8 134,0 135,8
842 Offentliga tjänster 127,3 130,3 132,2 132,2 132,3 131,8 132,2 134,8
P Utbildning 124,6 128,3 129,2 129,2 129,4 129,0 130,1 131,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 124,0 128,3 128,5 128,6 128,8 128,6 130,0 131,1
86 Hälso- och sjukvård 124,8 129,7 129,9 130,2 130,5 130,1 131,8 132,8
87-88 Sociala tjänster 122,8 126,4 126,6 126,5 126,6 126,5 127,6 128,8
R Kultur, nöje och fritid 119,8 123,2 124,8 125,0 125,3 124,6 125,9 127,2
S Annan serviceverks. 121,8 124,0 125,6 125,9 126,3 125,5 126,5 128,5
9491 Religiösa samfund 119,0 119,9 121,3 121,4 121,7 121,1 121,7 124,2
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2013, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila 09 1734 3235, Anu Uuttu 09 1734 2322, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2005=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2013/02/ati_2013_02_2013-08-28_tau_008_sv.html