Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2015=100 toimialoittain, (TOL 2008)

  2016 2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2017 2018/1* 2018/2*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 100,3 100,8 101,0 101,4 101,4 101,2 102,4 103,3
Tuntipalkkaiset 97,7 97,7 98,0 98,5 98,5 98,2 99,7 100,4
Kuukausipalkkaiset 101,2 102,0 102,0 102,5 102,4 102,2 103,4 104,3
C Teollisuus 100,6 100,7 100,8 100,8 101,2 100,9 102,3 102,8
Tuntipalkkaiset 100,8 100,7 100,7 100,7 101,3 100,9 102,1 102,5
Kuukausipalkkaiset 100,5 100,7 100,8 100,9 101,1 100,9 102,5 103,0
10-11 Elintarviketeollisuus 100,7 100,9 101,1 101,3 101,6 101,3 102,1 103,2
Tuntipalkkaiset 101,3 101,7 101,9 102,2 102,5 102,1 103,5 104,0
Kuukausipalkkaiset 100,4 100,6 100,8 100,9 101,1 100,8 101,4 102,8
13-15 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 102,9 103,3 103,3 103,3 103,5 103,4 104,0 105,3
Tuntipalkkaiset 102,0 102,7 102,8 102,8 102,9 102,8 104,0 104,7
Kuukausipalkkaiset 103,4 103,8 103,7 103,6 103,8 103,7 104,0 105,6
16 Sahateollisuus 100,9 100,9 101,0 101,2 101,3 101,1 102,4 103,1
Tuntipalkkaiset 100,7 100,6 100,7 100,9 101,0 100,8 102,1 102,8
Kuukausipalkkaiset 101,4 101,5 101,6 101,7 101,8 101,7 103,0 103,6
17 Paperi- ja kartonkiteollisuus 100,9 101,3 101,4 101,5 101,7 101,5 103,1 103,6
Tuntipalkkaiset 101,1 101,5 101,5 101,6 101,6 101,6 103,4 103,5
Kuukausipalkkaiset 100,6 101,0 101,3 101,5 101,7 101,4 102,8 103,7
19-22 Kemianteollisuus 101,3 101,5 101,7 101,9 102,0 101,8 103,2 104,0
Tuntipalkkaiset 100,8 100,6 100,8 100,9 101,0 100,8 102,2 103,0
Kuukausipalkkaiset 101,6 102,0 102,2 102,4 102,6 102,3 103,7 104,4
23 Mineraalituotteiden valmistus 100,2 99,9 99,9 99,9 100,0 99,9 100,1 101,0
Tuntipalkkaiset 100,2 99,8 99,7 99,7 99,7 99,7 99,9 100,7
Kuukausipalkkaiset 100,1 100,0 100,1 100,1 100,3 100,1 100,3 101,2
24-30 Metalliteollisuus 100,3 100,3 100,3 100,4 100,8 100,5 102,3 102,5
Tuntipalkkaiset 100,7 100,3 100,1 99,9 101,1 100,3 101,7 101,8
Kuukausipalkkaiset 100,2 100,3 100,5 100,6 100,8 100,5 102,6 102,8
24 Metallien jalostus tp. 101,0 100,8 100,9 100,9 102,3 101,2 103,0 103,1
25 Metallituotteet tp. 101,2 101,3 101,3 101,3 102,6 101,6 103,3 103,4
26-27 Sähkötekninen tp. 101,1 100,3 99,8 99,3 100,1 99,9 100,7 100,8
28-30 Kone- ja kulkun.tp. 100,1 99,4 99,2 98,9 99,9 99,4 100,6 100,7
31 Huonekalujen valmistus 100,8 101,0 101,1 101,2 101,4 101,2 101,4 103,3
Tuntipalkkaiset 100,9 101,6 101,8 102,0 102,2 101,9 102,2 104,1
Kuukausipalkkaiset 100,6 100,3 100,3 100,2 100,4 100,3 100,4 102,2
D Sähkö, kaasu ja lämpö 100,6 101,0 101,3 101,5 101,7 101,4 101,7 103,4
Tuntipalkkaiset 100,7 100,8 100,8 100,8 100,7 100,8 100,7 102,0
Kuukausipalkkaiset 100,5 101,0 101,3 101,6 101,9 101,5 101,9 103,7
E Vesi- ja jätehuolto 101,0 100,9 101,0 101,1 101,1 101,0 101,8 102,7
Tuntipalkkaiset 101,1 101,4 101,4 101,3 101,2 101,3 102,1 102,9
Kuukausipalkkaiset 100,8 100,5 100,8 100,9 101,1 100,8 101,5 102,7
F Rakentaminen 101,2 101,7 101,5 101,5 101,9 101,7 102,1 102,6
Tuntipalkkaiset 101,2 101,8 101,1 100,9 101,5 101,3 101,7 102,0
Kuukausipalkkaiset 101,3 101,7 101,9 102,0 102,3 102,0 102,4 103,2
G Kauppa 101,0 101,2 101,4 101,4 101,6 101,4 101,8 103,5
Tuntipalkkaiset 101,6 102,0 102,4 102,8 103,3 102,6 104,2 104,9
Kuukausipalkkaiset 101,0 101,2 101,3 101,3 101,5 101,3 101,7 103,4
45 Moottoriajon. kauppa 101,7 101,9 102,0 101,9 101,9 101,9 103,3 103,7
Tuntipalkkaiset 101,8 102,2 102,7 103,1 103,6 102,9 104,5 105,2
Kuukausipalkkaiset 101,7 101,9 101,8 101,6 101,4 101,7 102,9 103,2
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 100,9 101,1 101,2 101,3 101,5 101,3 101,5 103,4
H Kuljetus ja varastointi 100,6 101,3 101,8 102,1 102,4 101,9 102,9 104,0
Tuntipalkkaiset 100,9 100,9 101,2 100,9 101,2 101,0 102,1 102,9
Kuukausipalkkaiset 100,5 101,6 102,2 102,8 103,0 102,4 103,4 104,6
49-51 Kuljetus 100,0 100,6 101,1 101,4 101,6 101,2 102,2 103,4
Tuntipalkkaiset 100,9 101,1 101,2 101,2 101,3 101,2 102,3 103,0
Kuukausipalkkaiset 99,4 100,3 101,1 101,7 101,9 101,3 102,1 103,8
52 Liikennettä palv. toim. 101,0 102,2 102,9 103,1 103,2 102,8 104,1 105,4
Tuntipalkkaiset 101,0 100,8 102,1 100,1 99,9 100,7 101,5 103,4
Kuukausipalkkaiset 101,0 102,4 103,0 103,7 103,9 103,2 104,6 105,7
I Majoitus- ja ravitseminen 100,6 100,9 101,0 101,2 101,3 101,1 101,3 102,6
J Informaatio ja viestintä 100,7 101,6 102,2 102,6 102,8 102,3 104,2 104,5
61 Televiestintä 99,7 100,4 100,9 101,4 101,6 101,1 103,0 103,3
Tuntipalkkaiset 100,4 100,6 101,1 101,6 102,0 101,3 102,0 103,2
Kuukausipalkkaiset 99,7 100,4 100,9 101,4 101,6 101,1 103,2 103,3
62-63 Tietopalvelutoim. 100,6 101,7 102,3 102,8 103,0 102,4 104,6 104,8
K Rahoitus ja vakuutus 101,2 101,7 102,0 102,2 102,4 102,1 102,8 104,1
64,66 Rahoitus 101,0 101,7 102,0 102,3 102,5 102,1 102,7 104,2
65 Vakuutus 102,1 101,9 101,8 101,6 101,9 101,8 103,0 103,8
L Kiinteistöalan toiminta 101,5 103,4 104,1 104,9 105,0 104,3 105,1 106,9
M Ammatillinen ja tekninen toiminta 101,4 102,0 102,2 102,4 102,7 102,3 103,9 104,5
69-70 Laki, laskenta ja konsultointi 102,0 103,2 103,5 103,9 104,1 103,7 106,0 106,2
71-72 Tekniset palvelut 101,1 101,6 101,8 102,0 102,2 101,9 103,5 104,0
N Hallinto- ja tukipalvelut 101,0 101,1 101,2 101,2 101,3 101,2 101,6 103,1
Tuntipalkkaiset 101,9 102,3 102,6 102,5 102,5 102,5 102,8 103,9
Kuukausipalkkaiset 100,6 100,7 100,7 100,7 100,9 100,8 101,2 102,8
O Julkinen hallinto 101,2 101,4 101,5 101,6 101,9 101,6 102,1 103,2
841 Julkinen hallinto 100,8 101,2 101,5 101,8 102,1 101,7 102,2 103,3
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 101,6 102,0 102,3 102,5 102,8 102,4 102,9 104,1
P Koulutus 101,7 101,8 101,8 101,8 102,0 101,8 102,0 103,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 100,6 100,7 100,8 100,9 101,0 100,9 101,1 102,2
86 Terveydenhuoltopalvelut 100,8 100,8 100,8 100,9 100,9 100,8 101,0 102,2
87-88 Sosiaalipalvelut 100,5 100,6 100,8 101,0 101,2 100,9 101,2 102,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 100,3 100,1 100,1 100,1 100,3 100,2 100,9 101,8
S Muu palvelutoiminta 100,8 100,2 99,9 99,8 99,9 100,0 100,3 101,7
9491 Seurakunnat 101,1 100,8 100,7 100,8 101,0 100,8 101,1 102,7
* Ennakollinen

Lähde: Ansiotasoindeksi 2018, 2. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 28.08.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 2. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2015=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2018/02/ati_2018_02_2018-08-28_tau_006_fi.html