Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2016 2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2017 2018/1* 2018/2*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 100,3 100,8 101,0 101,4 101,4 101,2 102,4 103,3
Timavlönade 97,7 97,7 98,0 98,5 98,5 98,2 99,7 100,4
Månadsavlönade 101,2 102,0 102,0 102,5 102,4 102,2 103,4 104,3
C Tillverkning 100,6 100,7 100,8 100,8 101,2 100,9 102,3 102,8
Timavlönade 100,8 100,7 100,7 100,7 101,3 100,9 102,1 102,5
Månadsavlönade 100,5 100,7 100,8 100,9 101,1 100,9 102,5 103,0
10-11 Livsmedelsindustri 100,7 100,9 101,1 101,3 101,6 101,3 102,1 103,2
Timavlönade 101,3 101,7 101,9 102,2 102,5 102,1 103,5 104,0
Månadsavlönade 100,4 100,6 100,8 100,9 101,1 100,8 101,4 102,8
13-15 Textilvaru och kläder 102,9 103,3 103,3 103,3 103,5 103,4 104,0 105,3
Timavlönade 102,0 102,7 102,8 102,8 102,9 102,8 104,0 104,7
Månadsavlönade 103,4 103,8 103,7 103,6 103,8 103,7 104,0 105,6
16 Tillverkning av trä 100,9 100,9 101,0 101,2 101,3 101,1 102,4 103,1
Timavlönade 100,7 100,6 100,7 100,9 101,0 100,8 102,1 102,8
Månadsavlönade 101,4 101,5 101,6 101,7 101,8 101,7 103,0 103,6
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 100,9 101,3 101,4 101,5 101,7 101,5 103,1 103,6
Timavlönade 101,1 101,5 101,5 101,6 101,6 101,6 103,4 103,5
Månadsavlönade 100,6 101,0 101,3 101,5 101,7 101,4 102,8 103,7
19-22 Kemisk industri 101,3 101,5 101,7 101,9 102,0 101,8 103,2 104,0
Timavlönade 100,8 100,6 100,8 100,9 101,0 100,8 102,2 103,0
Månadsavlönade 101,6 102,0 102,2 102,4 102,6 102,3 103,7 104,4
23 Mineralprodukter 100,2 99,9 99,9 99,9 100,0 99,9 100,1 101,0
Timavlönade 100,2 99,8 99,7 99,7 99,7 99,7 99,9 100,7
Månadsavlönade 100,1 100,0 100,1 100,1 100,3 100,1 100,3 101,2
24-30 Metallindustri 100,3 100,3 100,3 100,4 100,8 100,5 102,3 102,5
Timavlönade 100,7 100,3 100,1 99,9 101,1 100,3 101,7 101,8
Månadsavlönade 100,2 100,3 100,5 100,6 100,8 100,5 102,6 102,8
24 Metallframställning, timavlönade 101,0 100,8 100,9 100,9 102,3 101,2 103,0 103,1
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 101,2 101,3 101,3 101,3 102,6 101,6 103,3 103,4
26-27 Elektronik timavl. 101,1 100,3 99,8 99,3 100,1 99,9 100,7 100,8
28-30 Maskiner timavl. 100,1 99,4 99,2 98,9 99,9 99,4 100,6 100,7
31 Tillv. av möbler 100,8 101,0 101,1 101,2 101,4 101,2 101,4 103,3
Timavlönade 100,9 101,6 101,8 102,0 102,2 101,9 102,2 104,1
Månadsavlönade 100,6 100,3 100,3 100,2 100,4 100,3 100,4 102,2
D Energiproduktion 100,6 101,0 101,3 101,5 101,7 101,4 101,7 103,4
Timavlönade 100,7 100,8 100,8 100,8 100,7 100,8 100,7 102,0
Månadsavlönade 100,5 101,0 101,3 101,6 101,9 101,5 101,9 103,7
E Vattenförsörjning 101,0 100,9 101,0 101,1 101,1 101,0 101,8 102,7
Timavlönade 101,1 101,4 101,4 101,3 101,2 101,3 102,1 102,9
Månadsavlönade 100,8 100,5 100,8 100,9 101,1 100,8 101,5 102,7
F Byggverksamhet 101,2 101,7 101,5 101,5 101,9 101,7 102,1 102,6
Timavlönade 101,2 101,8 101,1 100,9 101,5 101,3 101,7 102,0
Månadsavlönade 101,3 101,7 101,9 102,0 102,3 102,0 102,4 103,2
G Handel 101,0 101,2 101,4 101,4 101,6 101,4 101,8 103,5
Timavlönade 101,6 102,0 102,4 102,8 103,3 102,6 104,2 104,9
Månadsavlönade 101,0 101,2 101,3 101,3 101,5 101,3 101,7 103,4
45 Motorfordonshandel 101,7 101,9 102,0 101,9 101,9 101,9 103,3 103,7
Timavlönade 101,8 102,2 102,7 103,1 103,6 102,9 104,5 105,2
Månadsavlönade 101,7 101,9 101,8 101,6 101,4 101,7 102,9 103,2
46-47 Handel 100,9 101,1 101,2 101,3 101,5 101,3 101,5 103,4
H Transport och magas. 100,6 101,3 101,8 102,1 102,4 101,9 102,9 104,0
Timavlönade 100,9 100,9 101,2 100,9 101,2 101,0 102,1 102,9
Månadsavlönade 100,5 101,6 102,2 102,8 103,0 102,4 103,4 104,6
49-51 Transport 100,0 100,6 101,1 101,4 101,6 101,2 102,2 103,4
Timavlönade 100,9 101,1 101,2 101,2 101,3 101,2 102,3 103,0
Månadsavlönade 99,4 100,3 101,1 101,7 101,9 101,3 102,1 103,8
52 Stödtj. till transport 101,0 102,2 102,9 103,1 103,2 102,8 104,1 105,4
Timavlönade 101,0 100,8 102,1 100,1 99,9 100,7 101,5 103,4
Månadsavlönade 101,0 102,4 103,0 103,7 103,9 103,2 104,6 105,7
I Hotell och restaurang 100,6 100,9 101,0 101,2 101,3 101,1 101,3 102,6
J Information och kommunikation 100,7 101,6 102,2 102,6 102,8 102,3 104,2 104,5
61 Telekommunikation 99,7 100,4 100,9 101,4 101,6 101,1 103,0 103,3
Timavlönade 100,4 100,6 101,1 101,6 102,0 101,3 102,0 103,2
Månadsavlönade 99,7 100,4 100,9 101,4 101,6 101,1 103,2 103,3
62-63 IT- och informationstjänster 100,6 101,7 102,3 102,8 103,0 102,4 104,6 104,8
K Finans och försäkring 101,2 101,7 102,0 102,2 102,4 102,1 102,8 104,1
64,66 Finansförmedling 101,0 101,7 102,0 102,3 102,5 102,1 102,7 104,2
65 Försäkring 102,1 101,9 101,8 101,6 101,9 101,8 103,0 103,8
L Fastighetsverksamhet 101,5 103,4 104,1 104,9 105,0 104,3 105,1 106,9
M Juridik, ekonomi och vetenskap 101,4 102,0 102,2 102,4 102,7 102,3 103,9 104,5
69-70 Juridik och ekonomi 102,0 103,2 103,5 103,9 104,1 103,7 106,0 106,2
71-72 Teknisk service 101,1 101,6 101,8 102,0 102,2 101,9 103,5 104,0
N Företagstjänster 101,0 101,1 101,2 101,2 101,3 101,2 101,6 103,1
Timavlönade 101,9 102,3 102,6 102,5 102,5 102,5 102,8 103,9
Månadsavlönade 100,6 100,7 100,7 100,7 100,9 100,8 101,2 102,8
O Offentlig förvaltning 101,2 101,4 101,5 101,6 101,9 101,6 102,1 103,2
841 Offentlig förvaltning 100,8 101,2 101,5 101,8 102,1 101,7 102,2 103,3
842 Offentliga tjänster 101,6 102,0 102,3 102,5 102,8 102,4 102,9 104,1
P Utbildning 101,7 101,8 101,8 101,8 102,0 101,8 102,0 103,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 100,6 100,7 100,8 100,9 101,0 100,9 101,1 102,2
86 Hälso- och sjukvård 100,8 100,8 100,8 100,9 100,9 100,8 101,0 102,2
87-88 Sociala tjänster 100,5 100,6 100,8 101,0 101,2 100,9 101,2 102,3
R Kultur, nöje och fritid 100,3 100,1 100,1 100,1 100,3 100,2 100,9 101,8
S Annan serviceverks. 100,8 100,2 99,9 99,8 99,9 100,0 100,3 101,7
9491 Religiösa samfund 101,1 100,8 100,7 100,8 101,0 100,8 101,1 102,7
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2018, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.08.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2018/02/ati_2018_02_2018-08-28_tau_006_sv.html