Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2015=100 toimialoittain, (TOL 2008)

  2017 2018/1 2018/2 2018/3 2018/4 2018 2019/1* 2019/2*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 100,8 102,2 102,9 103,1 103,1 102,8 104,2 105,1
Tuntipalkkaiset 98,0 100,2 101,0 101,3 101,3 101,0 102,4 103,2
Kuukausipalkkaiset 101,8 102,8 103,6 103,8 103,7 103,5 104,8 105,8
C Teollisuus 99,9 101,5 101,9 102,0 102,4 102,0 103,5 104,0
Tuntipalkkaiset 100,6 102,0 102,4 102,5 103,1 102,5 103,9 104,3
Kuukausipalkkaiset 99,5 101,2 101,6 101,8 102,0 101,6 103,3 103,8
10-11 Elintarviketeollisuus 101,6 102,3 103,3 103,3 103,4 103,1 104,0 105,1
Tuntipalkkaiset 102,5 103,7 104,2 104,2 104,2 104,1 105,2 105,9
Kuukausipalkkaiset 101,1 101,6 102,8 102,8 103,0 102,6 103,4 104,8
13-15 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 103,3 105,9 107,9 108,7 109,2 107,9 109,6 111,0
Tuntipalkkaiset 102,4 104,8 106,1 106,9 107,7 106,4 108,9 109,5
Kuukausipalkkaiset 103,9 106,5 109,0 109,8 110,0 108,8 110,1 111,9
16 Sahateollisuus 100,1 101,7 102,4 102,5 102,7 102,3 103,8 104,5
Tuntipalkkaiset 99,9 101,4 102,2 102,4 102,6 102,2 103,7 104,4
Kuukausipalkkaiset 100,4 102,1 102,7 102,8 102,9 102,6 104,0 104,7
17 Paperi- ja kartonkiteollisuus 101,1 103,8 104,2 104,3 104,4 104,2 105,7 106,2
Tuntipalkkaiset 101,3 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 105,5 105,7
Kuukausipalkkaiset 101,0 103,7 104,6 104,7 104,9 104,4 105,9 106,9
19-22 Kemianteollisuus 102,3 102,9 103,7 103,9 104,1 103,7 105,1 105,9
Tuntipalkkaiset 101,1 102,2 102,9 103,0 103,2 102,8 104,1 104,9
Kuukausipalkkaiset 102,9 103,3 104,1 104,3 104,5 104,1 105,6 106,4
23 Mineraalituotteiden valmistus 100,5 101,2 102,1 103,4 103,7 102,6 103,8 104,4
Tuntipalkkaiset 99,9 100,3 101,2 102,4 102,7 101,7 103,0 103,8
Kuukausipalkkaiset 101,3 102,2 103,0 104,6 104,8 103,6 104,8 105,1
24-30 Metalliteollisuus 98,7 100,6 100,7 100,7 101,3 100,8 102,7 102,9
Tuntipalkkaiset 99,7 101,3 101,3 101,2 102,5 101,6 103,1 103,2
Kuukausipalkkaiset 98,3 100,4 100,5 100,6 100,8 100,6 102,6 102,8
24 Metallien jalostus tp. 99,6 101,7 101,7 101,6 102,9 102,0 103,5 103,6
25 Metallituotteet tp. 101,9 103,5 103,6 103,7 105,1 104,0 105,7 105,8
26-27 Sähkötekninen tp. 99,4 100,6 101,0 101,4 103,1 101,5 103,6 103,7
28-30 Kone- ja kulkun.tp. 98,5 99,9 99,8 99,6 100,7 100,0 101,3 101,4
31 Huonekalujen valmistus 101,3 101,3 103,0 103,0 103,2 102,6 103,2 105,0
Tuntipalkkaiset 102,3 102,3 104,1 104,1 104,1 103,7 104,1 106,0
Kuukausipalkkaiset 100,0 99,9 101,6 101,6 101,8 101,2 101,8 103,7
D Sähkö, kaasu ja lämpö 102,1 102,6 104,5 104,9 105,1 104,3 105,2 107,0
Tuntipalkkaiset 100,8 100,8 102,2 103,1 103,4 102,4 103,4 104,8
Kuukausipalkkaiset 102,3 102,9 104,9 105,2 105,4 104,6 105,4 107,3
E Vesi- ja jätehuolto 100,8 101,6 102,4 102,5 102,5 102,3 103,4 104,4
Tuntipalkkaiset 101,2 102,2 102,5 102,2 102,0 102,2 102,9 103,5
Kuukausipalkkaiset 100,6 101,2 102,3 102,6 102,9 102,3 103,8 104,9
F Rakentaminen 102,3 102,6 103,4 104,4 105,0 103,8 105,2 105,8
Tuntipalkkaiset 101,3 101,7 102,0 103,2 104,0 102,7 104,2 104,6
Kuukausipalkkaiset 103,2 103,4 104,6 105,7 105,9 104,9 106,1 106,8
G Kauppa 102,1 102,6 104,2 104,4 104,6 103,9 104,8 106,5
Tuntipalkkaiset 101,9 104,4 105,0 105,0 105,1 104,9 106,0 106,7
Kuukausipalkkaiset 102,1 102,5 104,2 104,3 104,5 103,9 104,8 106,5
45 Moottoriajon. kauppa 102,7 102,8 102,8 102,6 102,8 102,8 104,2 104,6
Tuntipalkkaiset 102,1 104,9 105,4 105,4 105,5 105,3 106,4 107,1
Kuukausipalkkaiset 102,9 102,2 102,1 101,8 102,0 102,1 103,6 103,9
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 102,0 102,5 104,5 104,7 104,9 104,2 104,9 106,8
H Kuljetus ja varastointi 102,0 102,8 103,8 103,7 104,0 103,6 104,6 105,7
Tuntipalkkaiset 101,0 102,1 102,8 102,7 103,1 102,7 103,9 104,6
Kuukausipalkkaiset 102,6 103,1 104,3 104,3 104,5 104,1 105,0 106,4
49-51 Kuljetus 101,4 102,2 103,4 103,5 103,7 103,2 104,2 105,4
Tuntipalkkaiset 101,2 102,1 102,7 102,8 103,0 102,6 103,8 104,4
Kuukausipalkkaiset 101,6 102,3 104,1 104,2 104,4 103,7 104,6 106,4
52 Liikennettä palv. toim. 102,8 103,8 105,0 104,6 104,8 104,5 105,7 107,0
Tuntipalkkaiset 100,6 101,5 103,5 101,9 102,0 102,2 103,8 105,8
Kuukausipalkkaiset 103,2 104,2 105,2 105,2 105,3 105,0 106,1 107,2
I Majoitus- ja ravitseminen 101,0 101,9 103,5 104,5 104,6 103,6 104,9 106,2
J Informaatio ja viestintä 102,3 104,3 104,5 104,6 104,8 104,6 106,3 106,7
61 Televiestintä 101,8 103,3 103,5 103,6 103,7 103,5 105,4 105,7
Tuntipalkkaiset 101,2 101,5 102,3 102,5 102,2 102,1 102,2 103,4
Kuukausipalkkaiset 101,8 103,5 103,6 103,7 103,9 103,7 105,8 105,9
62-63 Tietopalvelutoim. 102,2 104,4 104,6 104,6 104,7 104,6 106,4 106,7
K Rahoitus ja vakuutus 101,6 102,4 103,8 104,2 105,5 104,0 106,4 106,9
64,66 Rahoitus 101,6 102,9 104,7 105,2 106,7 104,9 107,6 108,2
65 Vakuutus 101,8 99,8 99,6 99,7 100,0 99,8 100,8 101,1
L Kiinteistöalan toiminta 103,9 105,0 106,6 106,5 106,7 106,2 106,8 108,6
M Ammatillinen ja tekninen toiminta 102,8 105,0 105,3 105,4 105,6 105,3 107,1 107,8
69-70 Laki, laskenta ja konsultointi 105,3 110,9 110,8 110,7 110,9 110,8 112,9 113,1
71-72 Tekniset palvelut 101,7 102,6 103,0 103,2 103,4 103,0 105,0 105,6
N Hallinto- ja tukipalvelut 101,2 101,1 102,4 102,3 102,5 102,1 103,2 104,8
Tuntipalkkaiset 102,4 102,7 103,8 104,0 104,2 103,7 105,6 106,9
Kuukausipalkkaiset 100,9 100,6 101,9 101,8 101,9 101,6 102,4 104,1
O Julkinen hallinto 100,3 100,6 101,8 102,3 102,4 101,8 103,7 105,4
841 Julkinen hallinto 100,2 101,0 102,3 103,0 103,2 102,4 104,8 106,4
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 100,9 101,2 102,3 102,6 102,5 102,1 103,6 105,6
P Koulutus 100,9 101,0 101,9 102,3 102,4 101,9 103,7 104,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 99,9 100,2 101,2 101,7 101,8 101,2 103,3 104,6
86 Terveydenhuoltopalvelut 99,8 100,0 101,1 101,6 101,6 101,1 103,2 104,6
87-88 Sosiaalipalvelut 100,1 100,3 101,4 101,9 102,0 101,4 103,3 104,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 99,7 100,5 101,5 101,8 102,0 101,4 103,1 104,2
S Muu palvelutoiminta 99,7 99,8 101,0 101,2 101,4 100,8 102,2 103,5
9491 Seurakunnat 99,3 99,3 100,8 100,9 101,1 100,5 101,9 103,7
* Ennakollinen

Lähde: Ansiotasoindeksi 2019, 2. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 28.08.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 2. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2015=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2019/02/ati_2019_02_2019-08-28_tau_005_fi.html