Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2017 2018/1 2018/2 2018/3 2018/4 2018 2019/1* 2019/2*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 100,8 102,2 102,9 103,1 103,1 102,8 104,2 105,1
Timavlönade 98,0 100,2 101,0 101,3 101,3 101,0 102,4 103,2
Månadsavlönade 101,8 102,8 103,6 103,8 103,7 103,5 104,8 105,8
C Tillverkning 99,9 101,5 101,9 102,0 102,4 102,0 103,5 104,0
Timavlönade 100,6 102,0 102,4 102,5 103,1 102,5 103,9 104,3
Månadsavlönade 99,5 101,2 101,6 101,8 102,0 101,6 103,3 103,8
10-11 Livsmedelsindustri 101,6 102,3 103,3 103,3 103,4 103,1 104,0 105,1
Timavlönade 102,5 103,7 104,2 104,2 104,2 104,1 105,2 105,9
Månadsavlönade 101,1 101,6 102,8 102,8 103,0 102,6 103,4 104,8
13-15 Textilvaru och kläder 103,3 105,9 107,9 108,7 109,2 107,9 109,6 111,0
Timavlönade 102,4 104,8 106,1 106,9 107,7 106,4 108,9 109,5
Månadsavlönade 103,9 106,5 109,0 109,8 110,0 108,8 110,1 111,9
16 Tillverkning av trä 100,1 101,7 102,4 102,5 102,7 102,3 103,8 104,5
Timavlönade 99,9 101,4 102,2 102,4 102,6 102,2 103,7 104,4
Månadsavlönade 100,4 102,1 102,7 102,8 102,9 102,6 104,0 104,7
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 101,1 103,8 104,2 104,3 104,4 104,2 105,7 106,2
Timavlönade 101,3 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 105,5 105,7
Månadsavlönade 101,0 103,7 104,6 104,7 104,9 104,4 105,9 106,9
19-22 Kemisk industri 102,3 102,9 103,7 103,9 104,1 103,7 105,1 105,9
Timavlönade 101,1 102,2 102,9 103,0 103,2 102,8 104,1 104,9
Månadsavlönade 102,9 103,3 104,1 104,3 104,5 104,1 105,6 106,4
23 Mineralprodukter 100,5 101,2 102,1 103,4 103,7 102,6 103,8 104,4
Timavlönade 99,9 100,3 101,2 102,4 102,7 101,7 103,0 103,8
Månadsavlönade 101,3 102,2 103,0 104,6 104,8 103,6 104,8 105,1
24-30 Metallindustri 98,7 100,6 100,7 100,7 101,3 100,8 102,7 102,9
Timavlönade 99,7 101,3 101,3 101,2 102,5 101,6 103,1 103,2
Månadsavlönade 98,3 100,4 100,5 100,6 100,8 100,6 102,6 102,8
24 Metallframställning, timavlönade 99,6 101,7 101,7 101,6 102,9 102,0 103,5 103,6
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 101,9 103,5 103,6 103,7 105,1 104,0 105,7 105,8
26-27 Elektronik timavl. 99,4 100,6 101,0 101,4 103,1 101,5 103,6 103,7
28-30 Maskiner timavl. 98,5 99,9 99,8 99,6 100,7 100,0 101,3 101,4
31 Tillv. av möbler 101,3 101,3 103,0 103,0 103,2 102,6 103,2 105,0
Timavlönade 102,3 102,3 104,1 104,1 104,1 103,7 104,1 106,0
Månadsavlönade 100,0 99,9 101,6 101,6 101,8 101,2 101,8 103,7
D Energiproduktion 102,1 102,6 104,5 104,9 105,1 104,3 105,2 107,0
Timavlönade 100,8 100,8 102,2 103,1 103,4 102,4 103,4 104,8
Månadsavlönade 102,3 102,9 104,9 105,2 105,4 104,6 105,4 107,3
E Vattenförsörjning 100,8 101,6 102,4 102,5 102,5 102,3 103,4 104,4
Timavlönade 101,2 102,2 102,5 102,2 102,0 102,2 102,9 103,5
Månadsavlönade 100,6 101,2 102,3 102,6 102,9 102,3 103,8 104,9
F Byggverksamhet 102,3 102,6 103,4 104,4 105,0 103,8 105,2 105,8
Timavlönade 101,3 101,7 102,0 103,2 104,0 102,7 104,2 104,6
Månadsavlönade 103,2 103,4 104,6 105,7 105,9 104,9 106,1 106,8
G Handel 102,1 102,6 104,2 104,4 104,6 103,9 104,8 106,5
Timavlönade 101,9 104,4 105,0 105,0 105,1 104,9 106,0 106,7
Månadsavlönade 102,1 102,5 104,2 104,3 104,5 103,9 104,8 106,5
45 Motorfordonshandel 102,7 102,8 102,8 102,6 102,8 102,8 104,2 104,6
Timavlönade 102,1 104,9 105,4 105,4 105,5 105,3 106,4 107,1
Månadsavlönade 102,9 102,2 102,1 101,8 102,0 102,1 103,6 103,9
46-47 Handel 102,0 102,5 104,5 104,7 104,9 104,2 104,9 106,8
H Transport och magas. 102,0 102,8 103,8 103,7 104,0 103,6 104,6 105,7
Timavlönade 101,0 102,1 102,8 102,7 103,1 102,7 103,9 104,6
Månadsavlönade 102,6 103,1 104,3 104,3 104,5 104,1 105,0 106,4
49-51 Transport 101,4 102,2 103,4 103,5 103,7 103,2 104,2 105,4
Timavlönade 101,2 102,1 102,7 102,8 103,0 102,6 103,8 104,4
Månadsavlönade 101,6 102,3 104,1 104,2 104,4 103,7 104,6 106,4
52 Stödtj. till transport 102,8 103,8 105,0 104,6 104,8 104,5 105,7 107,0
Timavlönade 100,6 101,5 103,5 101,9 102,0 102,2 103,8 105,8
Månadsavlönade 103,2 104,2 105,2 105,2 105,3 105,0 106,1 107,2
I Hotell och restaurang 101,0 101,9 103,5 104,5 104,6 103,6 104,9 106,2
J Information och kommunikation 102,3 104,3 104,5 104,6 104,8 104,6 106,3 106,7
61 Telekommunikation 101,8 103,3 103,5 103,6 103,7 103,5 105,4 105,7
Timavlönade 101,2 101,5 102,3 102,5 102,2 102,1 102,2 103,4
Månadsavlönade 101,8 103,5 103,6 103,7 103,9 103,7 105,8 105,9
62-63 IT- och informationstjänster 102,2 104,4 104,6 104,6 104,7 104,6 106,4 106,7
K Finans och försäkring 101,6 102,4 103,8 104,2 105,5 104,0 106,4 106,9
64,66 Finansförmedling 101,6 102,9 104,7 105,2 106,7 104,9 107,6 108,2
65 Försäkring 101,8 99,8 99,6 99,7 100,0 99,8 100,8 101,1
L Fastighetsverksamhet 103,9 105,0 106,6 106,5 106,7 106,2 106,8 108,6
M Juridik, ekonomi och vetenskap 102,8 105,0 105,3 105,4 105,6 105,3 107,1 107,8
69-70 Juridik och ekonomi 105,3 110,9 110,8 110,7 110,9 110,8 112,9 113,1
71-72 Teknisk service 101,7 102,6 103,0 103,2 103,4 103,0 105,0 105,6
N Företagstjänster 101,2 101,1 102,4 102,3 102,5 102,1 103,2 104,8
Timavlönade 102,4 102,7 103,8 104,0 104,2 103,7 105,6 106,9
Månadsavlönade 100,9 100,6 101,9 101,8 101,9 101,6 102,4 104,1
O Offentlig förvaltning 100,3 100,6 101,8 102,3 102,4 101,8 103,7 105,4
841 Offentlig förvaltning 100,2 101,0 102,3 103,0 103,2 102,4 104,8 106,4
842 Offentliga tjänster 100,9 101,2 102,3 102,6 102,5 102,1 103,6 105,6
P Utbildning 100,9 101,0 101,9 102,3 102,4 101,9 103,7 104,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 99,9 100,2 101,2 101,7 101,8 101,2 103,3 104,6
86 Hälso- och sjukvård 99,8 100,0 101,1 101,6 101,6 101,1 103,2 104,6
87-88 Sociala tjänster 100,1 100,3 101,4 101,9 102,0 101,4 103,3 104,6
R Kultur, nöje och fritid 99,7 100,5 101,5 101,8 102,0 101,4 103,1 104,2
S Annan serviceverks. 99,7 99,8 101,0 101,2 101,4 100,8 102,2 103,5
9491 Religiösa samfund 99,3 99,3 100,8 100,9 101,1 100,5 101,9 103,7
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2019, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.08.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2019/02/ati_2019_02_2019-08-28_tau_005_sv.html