Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 4.2.2021

Palkansaajien säännöllisen työajan ansiot nousivat loka-joulukuussa 2,0 prosenttia

Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansioiden nousua kuvaava ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2020 loka-joulukuussa 2,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaaliansiot nousivat 1,8 prosenttia edellisen vuoden neljänteen neljännekseen verrattuna, koska ansiotason nousu oli nopeampaa kuin kuluttajahintojen nousu.

Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2000/1–2020/4, vuosimuutosprosentti

Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2000/1–2020/4, vuosimuutosprosentti

Julkisen sektorin lomarahaleikkauksen päättyminen näkyy ansiokehityksessä

Kokoaikaisten palkansaajien nimellisansiot kohosivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2019 loka-joulukuusta vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon yksityisellä sektorilla 1,9 prosenttia, valtiolla 2,3 prosenttia ja kuntasektorilla 2,2 prosenttia.

Vuoden 2020 keskimääräinen ansiotason nousu edellisestä vuodesta oli ensimmäisten ennakkotietojen mukaan 1,8 prosenttia, ja reaaliansiot nousivat 1,5 prosenttia.

Kuviossa tarkastellaan ansiotasoindeksin kehitystä vuosina 2015–2020. Tarkastelu päättyy uusimpaan julkaistuun neljännekseen eli vuoden 2020 neljänteen vuosineljännekseen.

Ansiotasoindeksin 2015=100 kehitys työnantajasektorin mukaan vuosina 2015–2020

Ansiotasoindeksin 2015=100 kehitys työnantajasektorin mukaan vuosina 2015–2020
Kilpailukykysopimuksessa sovittiin, että julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30 prosentilla vuosina 2017–2019. Tämä näkyy negatiivisena ansiokehityksenä kuntasektorilla ja valtiolla vuonna 2017. Vuonna 2019 julkisen sektorin ansiokehitys lähes saavutti yksityisen sektorin sopimuskorotusten ja tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän ansiosta. Lomarahojen palauttaminen vuotta 2017 edeltävälle tasolle nosti kuntasektorin ja valtion ansiokehityksen suunnilleen samalle tasolle yksityisen sektorin kanssa vuoteen 2015 verrattuna.

Säännöllisen ansion indeksi nousi loka-joulukuussa 1,8 prosenttia

Säännöllisen ansion indeksi kuvaa ansiotasoindeksiä paremmin pysyvää ansiomuutosta, sillä se ei huomioi tulospalkkioita eikä työehtosopimuksiin perustuvia kertaeriä. Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen ansion indeksi nousi vuoden 2020 loka-joulukuussa 1,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yksityisellä sektorilla kasvua oli 1,9 prosenttia, valtiolla 1,5 prosenttia ja kuntasektorilla 1,5 prosenttia.

Vuoden 2020 tiedot perustuvat sopimusvaikutusten ja liukumien arvioihin

Ansiotasoindeksit ja säännöllisen ansion indeksit ovat lopullisia vuoteen 2019 asti. Ne perustuvat toteutuneeseen ansiokehitykseen. Vuoden 2020 indeksit ovat ennakollisia ja ne perustuvat sopimusvaikutusten ja liukumien arvioihin. Lisäksi työvoimakustannusindeksin tulospalkkiotietoja käytetään tulospalkkioiden arvioimiseen ansiotasoindeksin ennakollisten indeksien laskennassa.


Lähde: Ansiotasoindeksi 2020, 4. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (502,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 4.2.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 4. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2020/04/ati_2020_04_2021-02-04_tie_001_fi.html