Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.10.2021

Palkansaajien säännöllisen työajan ansiot nousivat heinä-syyskuussa 2,4 prosenttia

Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansioiden nousua kuvaava ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2021 heinä-syyskuussa 2,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaaliansiot nousivat 0,2 prosenttia edellisen vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna. Reaaliansioiden kasvu on hidastunut vuonna 2021, koska kuluttajahintojen nousu on kiihtynyt.

Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2000/1–2021/3, vuosimuutosprosentti

Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2000/1–2021/3, vuosimuutosprosentti

Kokoaikaisten palkansaajien nimellisansiot kohosivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2020 heinä-syyskuusta vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon yksityisellä sektorilla 2,3 prosenttia, valtiolla 2,7 prosenttia ja kuntasektorilla 2,5 prosenttia.

Säännöllisen ansion indeksi nousi heinä-syyskuussa 2,4 prosenttia

Säännöllisen ansion indeksi kuvaa ansiotasoindeksiä paremmin pysyvää ansiomuutosta, sillä se ei huomioi tulospalkkioita eikä työehtosopimuksiin perustuvia kertaeriä. Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen ansion indeksi nousi vuoden 2021 heinä-syyskuussa 2,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yksityisellä sektorilla kasvua oli 2,3 prosenttia, valtiolla 2,7 prosenttia ja kuntasektorilla 2,5 prosenttia.

Vuoden 2021 tiedot perustuvat sopimusvaikutusten ja liukumien arvioihin

Ansiotasoindeksit ja säännöllisen ansion indeksit ovat lopullisia vuoteen 2020 asti. Ne perustuvat toteutuneeseen ansiokehitykseen. Vuoden 2021 indeksit ovat ennakollisia, ja ne perustuvat sopimusvaikutusten ja liukumien arvioihin. Lisäksi työvoimakustannusindeksin tulospalkkiotietoja käytetään tulospalkkioiden arvioimiseen ansiotasoindeksin ennakollisten indeksien laskennassa.

Kuviossa tarkastellaan ansiotasoindeksin kehitystä vuosina 2015-2021. Tarkasteluun on valittu kunta-, valtio- ja yksityinen sektori, ja se päättyy uusimpaan julkaistuun neljännekseen eli vuoden 2021 kolmanteen neljännekseen.

Ansiotasoindeksi 2015=100

Ansiotasoindeksi 2015=100
Kuntasektorin palkkoja korotettiin yleiskorotuksella ja paikallisella erällä huhtikuussa 2021. Tästä syystä kuntasektorin ansiotasoindeksi kääntyi selvään nousuun vuoden 2021 toisella neljänneksellä, ja nousu tasaantui kolmannelle neljännekselle siirtyessä. Valtiolla paikallinen erä maksettiin toukokuussa ja yleiskorotus kesäkuussa. Valtion ansiotasoindeksin nousu jakaantui tasaisemmin vuoden 2021 toiselle ja kolmannelle neljännekselle, koska sopimuskorotukset maksettiin toisen vuosineljänneksen myöhempinä kuukausina.

Yksityisellä sektorilla sopimuskorotukset ovat ajoittuneet kuluvan vuoden kaikille neljänneksille, mikä näkyy yksityisen sektorin ansiotasoindeksin tasaisena nousuna alkuvuodesta lähtien.


Lähde: Ansiotasoindeksi 2021, 3. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (503,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 15.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 3. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2021/03/ati_2021_03_2021-10-15_tie_001_fi.html