Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Keskikoon mittarit sekä keskittymisen mittari, C-indeksi toimialoittain 2-numerotasolla vuonna 2003 (tilastointiyksikkönä toimipaikka)

Tässä taulukossa keskittymisaste kuvaa neljän suurimman toimipaikan tuotantotoiminnan osuutta (%) kyseisen toimialan bruttoarvosta. Keskiarvo ja mediaani on laskettu muuttujasta: henkilöstömäärä yhteensä (sis. yrittäjät + palkattu henkilöstö). Painotettu keskiarvo ja mediaani antavat oikeamman kuvan toimipaikkatilaston toimialojen keskikoon rakenteesta.

2-nro taso Toimiala
Aritmeettinen keskiarvo Painotettu keskiarvo Mediaani
Painotettu mediaani Keskittymisaste %
10 Kivi- ja ruskohiilen kaivu 2,0 42,2 0,5 16 54,2
14 Muu mineraalien kaivu 5,7 69,9 1,0 25 29,4
15 Elintarvikkeiden ja juomien valm. 20,0 299,9 1,9 164 13,5
17 Tekstiilien valmistus 5,5 185,6 0,6 67 34,4
18 Vaatteiden valmistus 4,3 115,5 0,4 51 26,4
19 Parkitseminen ja muu nahkatuot. valm. 8,2 96,1 1,0 67 32,2
20 Puutavaran ja puutuotteiden valm. 10,0 160,6 0,9 95 8,5
21 Massan, paperin ja paperituot. valm. 132,8 627,8 18,6 449 18,9
22 Graafinen teollisuus 10,7 190,2 1,4 88 15,1
23 Koksin ja öljytuotteiden valm. 144,9 602,7 42,0 630 92,3
24 Kemikaalien, kemiallisten tuot. valm. 49,8 381,4 5,8 233 24,0
25 Kumi- ja muovituotteiden valm. 22,7 247,1 3,9 104 23,8
26 Ei-metallisten mineraalituotteiden valm. 14,3 146,5 1,7 93 11,6
27 Metallien jalostus 88,8 1 318,0 8,6 705 55,8
28 Metallituotteiden valmistus 9,3 100,8 1,8 47 13,1
29 Koneiden ja laitteiden valm. 16,9 363,0 1,2 168 21,3
30 Konttori- ja tietokoneiden valm. 6,8 21,8 2,1 23 57,7
31 Muu sähkökoneiden ja -laitteiden valm. 28,7 265,6 3,6 187 28,0
32 Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden valm. 99,7 2 838,5 3,0 3 850 66,3
33 Lääkintäkojeiden, hienomekaan. kojeiden valm. 13,2 261,6 1,6 164 29,0
34 Autojen ja perävaunujen valm. 26,3 479,4 2,7 239 34,6
35 Muu kulkuneuvojen valmistus 24,0 995,9 1,0 789 50,7
36 Huonekalujen valmistus; muu valm. 5,8 95,3 0,8 55 10,8
37 Kierrätys 6,6 18,5 3,7 13 43,2
40 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 23,2 357,7 2,0 183 26,2
41 Veden puhdistus ja jakelu 6,7 58,4 1,0 37 24,5
45 Rakentaminen 3,9 138,3 1,0 22 9,2

Päivitetty 17.3.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4747. 2003, Keskikoon mittarit sekä keskittymisen mittari, C-indeksi toimialoittain 2-numerotasolla vuonna 2003 (tilastointiyksikkönä toimipaikka) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/atoi/2003/atoi_2003_2005-03-23_tau_006.html