Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Tuotannon brutto- ja jalostusarvo, vienti sekä investoinnit vuonna 2005

Toimiala  Bruttoarvo  Jalostusarvo Vienti  Investoinnit
m i l j o o n a a   e u r o a
C,D,E Koko teollisuus  112 162  33 190  55 301  4 089
C Mineraalien kaivu 1 073 348 145 102
D Teollisuus   105 571 29 931 55 100 2 944
  15-16 Elintarviketeollisuus 8 446 2 127 987 329
17-19 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 1 262 512 465 33
20-21 Metsäteollisuus 18 404 4 356 11 553 740
23-25 Kemianteollisuus 14 653 3 615 6 373 532
27 Metallien jalostus 8 571 1 630 5 230 163
28,29,34,35 Kone- ja metallituoteteollisuus 21 962 7 020 11 354 474
30-33 Elektroniikka- ja sähköteollisuus 23 046 7 131 17 492 355
22,26,36,37 Muu tehdasteollisuus 7 923 3 091 1 410 280
361 Huonekalujen valmistus 1 305 449 235 38
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 5 518 2 912 55 1 043

Päivitetty 7.3.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4747. 2005, Tuotannon brutto- ja jalostusarvo, vienti sekä investoinnit vuonna 2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/atoi/2005/atoi_2005_2007-01-30_tau_006.html