Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Tuotannon brutto- ja jalostusarvo, henkilöstökulut ja investoinnit yhteensä vuonna 2012*

  Tuotannon bruttoarvo Tuotannon jalostusarvo Palkat ja palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut Investoinnit yhteensä
  1 000 euroa 1 000 euroa 1 000 euroa 1 000 euroa
BCDE Koko teollisuus 123 383 761 29 186 951 18 294 422 4 543 992
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 974 983 590 142 285 288 319 081
C Teollisuus 110 056 280 23 873 964 16 808 199 2 293 122
10-11 Elintarviketeollisuus 11 560 531 2 601 701 1 571 999 340 453
13-15 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus 907 086 363 689 264 996 17 141
16-17 Metsäteollisuus 18 278 184 3 420 493 2 048 248 412 804
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1 470 622 556 025 410 298 34 145
19-22 Kemianteollisuus 21 197 103 4 652 766 1 780 400 455 397
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 3 026 806 1 009 443 691 064 72 314
24 Metallien jalostus 8 773 902 1 250 338 750 637 489 972
25,28,29,30,33 Kone- ja metallituoteteollisuus 27 312 620 8 209 722 5 766 223 441 827
26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 15 675 653 1 215 655 3 038 490 -8 501
31 Huonekalujen valmistus 1 147 191 341 714 291 885 17 646
32 Muu valmistus 706 582 252 418 193 959 19 924
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 9 044 909 3 801 035 822 077 1 518 598
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 2 307 589 921 810 378 858 413 191

Lähde: Teollisuuden alue- ja toimialatilasto 2012, ennakko. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 09 1734 3668, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 26.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4747. 2012, Liitetaulukko 1. Tuotannon brutto- ja jalostusarvo, henkilöstökulut ja investoinnit yhteensä vuonna 2012* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/atoi/2012/atoi_2012_2013-09-26_tau_001_fi.html