Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.8.2018

Avoimia työpaikkoja toisella vuosineljänneksellä enemmän kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2018 toisella neljänneksellä 49 500, kun vuotta aiemmin määrä oli 36 800. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi useimmilla toimialoilla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilastosta ja kuvaavat kesäkuun ensimmäisen päivän tilannetta.

Avoimet työpaikat 2017/II – 2018/II

  Vuosi/Neljännes
2017/II 2018/II
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 36 800   49 500  
Osa-aikaisia 4 800 13 9 300 19
Määräaikaisia 12 100 33 19 200 39
Vaikeasti täytettäviä 20 000 54 26 000 52
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Vuoden 2018 toisella neljänneksellä avoimista työpaikoista 75 prosenttia eli 37 000 oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 71 prosenttia. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna eniten 10–49 hengen toimipaikoissa (+ 4 900) sekä Helsinki-Uudenmaan suuralueella (+ 5 300). Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna kasvu oli suurinta toimialaryhmässä teollisuus, kaivostoiminta ja muu teollinen toiminta (+ 2 900).

Toisella vuosineljänneksellä osa-aikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli 19 prosenttia ja määräaikaisten 39 prosenttia. Molemmat osuudet kasvoivat kuusi prosenttiyksikköä vuodentakaiseen verrattuna. Kaikista avoimista työpaikoista noin puolet oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kuten edellisenkin vuoden vastaavalla neljänneksellä. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli paljon esimerkiksi rakennusalan ja teollisuuden toimipaikoissa.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Tiedonantaja vastaa kyselyyn joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä tilaston tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää kokonaismääriin. Lukujen tarkkuudesta ja keskivirheistä kerrotaan tilastojulkaisun laatuselosteessa .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Avoimet työpaikat 2018, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (281,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 17.8.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 2. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/atp/2018/02/atp_2018_02_2018-08-17_tie_001_fi.html