Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.8.2018

Fler lediga arbetsplatser under andra kvartalet än för ett år sedan

Under andra kvartalet 2018 fanns det 49 500 lediga jobb medan antalet året innan var 36 800. Antalet lediga jobb ökade inom de flesta näringsgrenarna. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över lediga arbetsplatser och beskriver situationen den första dagen i juni.

Lediga arbetsplatser 2017/II – 2018/II

  År/Kvartal
2017/II 2018/II
Antal Andel, % Antal Andel, %
Lediga arbetsplatser 36 800   49 500  
På deltid 4 800 13 9 300 19
På viss tid 12 100 33 19 200 39
Svårbesatta arbetsplatser 20 000 54 26 000 52
Delgrupperna utesluter inte varandra, vilket innebär att summan av dem inte motsvarar det totala antalet lediga jobb.

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2018, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 17.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 2:a kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2018/02/atp_2018_02_2018-08-17_tie_001_sv.html