Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.11.2021

Avoimia työpaikkoja kolmannella vuosineljänneksellä selvästi enemmän kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä 62 400, kun vuotta aiemmin määrä oli 43 000. Avoimien työpaikkojen määrä on nyt suurempi kuin kaksi vuotta sitten ennen koronapandemiaa, jolloin niitä oli 48 500. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilastosta ja kuvaavat syyskuun ensimmäisen päivän tilannetta.

Avoimet työpaikat 2020/III – 2021/III

  Vuosi/Neljännes
2020/III 2021/III
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 43 000   62 400  
Osa-aikaisia 9 900 23 11 200 18
Määräaikaisia 13 100 30 17 600 28
Vaikeasti täytettäviä 23 300 54 41 500 67
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä avoimista työpaikoista 49 100 eli 79 prosenttia oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia, kun vuotta aiemmin niitä oli 31 200 eli 72 prosenttia kaikista avoimista työpaikoista. Avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna etenkin toimipaikoissa , joissa oli vähintään 50 työntekijää (+10 400). Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimet työpaikat lisääntyivät eniten toimialaryhmissä teollisuus, kaivostoiminta, muu teollinen toiminta (B-E) sekä kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemistoiminta (G-I). Avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi kaikilla suuralueilla, mutta eniten Länsi-Suomessa (+ 9 300).

Kolmannella vuosineljänneksellä kaikista avoimista työpaikoista 28 prosenttia oli määräaikaisia. Osa-aikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli 18 prosenttia, kun edellisen vuoden vastaavana ajankohtana osuus oli 23 prosenttia. Avoimista työpaikoista 67 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 54 prosenttia. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli määrällisesti eniten terveys- ja sosiaalipalveluiden (Q), teollisuuden (C) sekä kaupan (G) alojen toimipaikoissa.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Kyselyyn vastataan joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä tilaston tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää kokonaismääriin. Lukujen tarkkuudesta ja keskivirheistä kerrotaan tilastojulkaisun laatuselosteessa .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Avoimet työpaikat 2021, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Lahdenmäki 029 551 3690, Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (288,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.11.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 3. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/atp/2021/03/atp_2021_03_2021-11-16_tie_001_fi.html