Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.11.2021

Klart fler lediga arbetsplatser under tredje kvartalet än för ett år sedan

Under tredje kvartalet 2021 fanns det 62 400 lediga jobb medan antalet året innan var 43 000. Antalet lediga jobb är nu större än för två år sedan före coronapandemin, då antalet var 48 500. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över lediga arbetsplatser och beskriver situationen den första dagen i september.

Lediga arbetsplatser 2020/III – 2021/III

  År/Kvartal
2020/III 2021/III
Antal Andel, % Antal Andel, %
Lediga arbetsplatser 43 000   62 400  
På deltid 9 900 23 11 200 18
På viss tid 13 100 30 17 600 28
Svårbesatta arbetsplatser 23 300 54 41 500 67
Delgrupperna utesluter inte varandra, vilket innebär att summan av dem inte motsvarar det totala antalet lediga jobb.

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2021, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Lahdenmäki 029 551 3690, Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 3:e kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2021/03/atp_2021_03_2021-11-16_tie_001_sv.html