Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2020/III - 2021/III

  År/Kvartal Förändring
   2020/III    2021/III 2020/III - 2021/III
Näringsgren (TOL 2008)      
Totalt 43 000 62 400 19 400
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 200 1 700 1 500
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 4 400 9 300 5 000
F Byggverksamhet (41–43) 2 400 4 800 2 400
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 10 100 14 300 4 200
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 2 200 4 900 2 600
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 1 900 1 900 0
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 8 400 10 200 1 700
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 10 800 14 000 3 200
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 2 700 1 500 -1 200

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2021, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Lahdenmäki 029 551 3690, Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2020/III - 2021/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2021/03/atp_2021_03_2021-11-16_tau_005_sv.html