Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Ulkoisen koulutuksen järjestäjät

Koulutuspalvelujen osto yksityisiltä koulutusalan yrityksiltä kurssikoulutuksen järjestämiseen on selvästi lisääntynyt 2000-luvulla. Koulujärjestelmän oppilaitosten (koulut, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, yliopistot ja korkeakoulut) ja muiden koulutuslaitosten osuus koulutuksen tarjoajana on vastaavasti tasaisesti vähentynyt. Vuonna 1999 reilu 30 prosenttia kurssikoulutuksen koulutustunneista organisoitiin yksityisten koulutusyritysten kautta. Vuonna 2010 osuus oli jo 54 prosenttia. Vastaavana aikana koulujärjestelmän oppilaitosten ja muiden koulutuslaitosten yhteinen osuus on pudonnut 36 prosentista 21 prosenttiin.

Taulukko 3. Koulutuspäivien osuus järjestäjän mukaan vuosina 1999, 2005 ja 2010

Kurssikoulutuksen järjestäjä 1999     2005     2010    
  % % %
Koulujärjestelmän oppilaitokset 1) 12,5 7,8 8,0
Muut koulutuslaitokset 2) 23,4 11,8 12,9
Yksityiset koulutusyritykset 31,9 47,6 54,0
Muut yritykset (laitetoimittaja, emoyhtiö tms.) 13,8 12,4 11,6
Työnantaja- tai toimialajärjestöt 2,5 5,8 4,8
Ammattiliitot 2,3 1,7 1,8
Muut koulutuksen tarjoajat 13,8 12,9 6,9
Yhteensä 100,0 100,0 100,0
1) Koulut, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, yliopistot ja korkeakoulut.
2) Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ja erikoisoppilaitokset, kansan- ja kansalaisopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot.

Teollisuusyritykset ja palvelualojen yritykset käyttävät ulkoisen koulutuksen toteuttamisessa erilaisia kouluttajatahoja varsin yhdenmukaisella tavalla. Jakaumat koulutuksen järjestäjän mukaan olivat molemmilla päätoimialoilla täysin yhtenevät (Liitetaulukko 4.)

Pienet yritykset käyttivät koulujärjestelmän oppilaitoksia sekä muita koulutuksen tarjoajia kurssikoulutuksessaan jonkin verran suuria yrityksiä enemmän. Varsinkin suurimmissa yrityksissä koulutuspalvelujen osto kohdistui yksityisiin koulutusyrityksiin.


Lähde: CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Virtanen 09 1734 2514, Tarja Seppänen 09 1734 3220, cvts@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 17.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. Kurssikoulutukseen osallistuminen 2010, 3. Ulkoisen koulutuksen järjestäjät . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/cvts/2010/02/cvts_2010_02_2013-04-17_kat_003_fi.html