Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.6.2021

Energian hinnat nousivat ensimmäisellä neljänneksellä

Viime vuoden lopulla alkanut energian hintojen nousu jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Nousuun vaikutti tuontipolttoaineiden kallistuminen sekä suurempi lämmityspolttoaineiden kysyntä ja veronkorotukset. Pohjoismaisessa sähköpörssissä hinnat palautuivat vuoden 2020 pudotuksesta.

Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa

Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa

Suomeen tuotavien öljytuotteiden hinnat nousivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden 2020 keväällä raakaöljyn maailmanmarkkinahinta laski voimakkaasti, kun koronapandemia laski kysyntää ja tuotannon sopeuttamisesta ei päästy yhteisymmärrykseen. Sovun synnyttyä hinnat nousivat nopeasti ja vakaantuivat kesäksi. Loppusyksystä 2020 hinnat lähtivät uuteen nousuun. Maaliskuussa 2021 raakaöljyn tuontihinta olikin korkeimmillaan sitten vuoden 2019 helmikuun.

Öljyn tuontihintojen nousu on näkynyt polttonesteiden kuluttajahintojen nousuna. Moottoribensiinin kuluttajahinta oli maaliskuussa 8 prosenttia ja dieselöljyn 5 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Näihin vaikuttivat myös viime vuoden elokuussa voimaan tulleet veronkorotukset. Kevyen polttoöljyn hinta nousi 7 prosenttia vastaavalla ajanjaksolla.

Kivihiilen tuontihinta jatkoi nousuaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Maaliskuussa nousu oli erityisen suurta ja veroton hinta oli yli kaksinkertainen verrattuna vuotta aiempaan. Kivihiilen valmisteveroa nostettiin vuoden vaihteessa ja valmisteverollinen hintakin nousi vastaavasti 27 prosenttia.

Suomen kaasumarkkinan vapautumisen seurauksena vuoden 2020 maakaasun hinnan kehityksestä ei ollut saatavissa riittävän varmaa tietoa. Tilastokeskuksen käynnistämän tiedonkeruun ensimmäiset hintatiedot julkaistaan tämän julkistuksen yhteydessä.

Kotimaisista polttoaineista metsähakkeen hinta jatkoi nousuaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Verrattuna viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen sen hinta oli 5 prosenttia korkeampi. Energiaturpeen hintakeruun viivästymisen vuoksi ensimmäisen neljänneksen hintoja ei ollut vielä julkistuksen kirjoitushetkellä saatavilla.

Kaukolämmön asiakashinnat olivat tammikuussa reilun prosentin korkeammat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla hinnat nousivat selvästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Nousua selittää vuoden 2020 poikkeuksellisen alhaiset hinnat, joista nyt palattiin lähelle viime vuosien keskiarvoa. Pohjoismaisen sähköpörssin osto- ja myyntitarjouksista johdettu systeemihinta oli maaliskuussa lähes nelinkertainen ja Suomen aluehinta lähes kaksinkertainen verrattuna viime vuoden maaliskuun hintaan.

Sähkön markkinahintojen nousu näkyi myös sähkön kuluttajahintojen 1–3 prosentin nousuna ensimmäisellä neljänneksellä riippuen asiakasryhmästä. Yritysasiakkaiden kohdalla hinnat vastaavasti laskivat pienimmissä kulutusryhmissä, mutta nousivat selvästi suurimmilla asiakkailla. Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat perustuvat Energiaviraston julkaisemiin toimitusvelvollisuushintoihin, kun taas yritys- ja yhteisöasiakkaiden hinnat perustuvat Tilastokeskuksen sähköenergian hintakyselyyn. Toimitusvelvollisuushinta reagoi hitaasti sähkön hinnan muutoksiin Pohjoismaisessa sähköpörssissä.


Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (353,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.06.2021

Viittausohje:

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7984. 1. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehi/2021/01/ehi_2021_01_2021-06-10_tie_001_fi.html