Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 7.12.2016

Energian kokonaiskulutus laski vuonna 2015

Tilastokeskuksen mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli 1,30 miljoonaa terajoulea (TJ) vuonna 2015, mikä oli 3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Sähköä käytettiin 82,5 terawattituntia (TWh), joka oli prosentin edellisvuotta vähemmän. Uusiutuvien energialähteiden käyttö kasvoi 2 prosenttia ja fossiilisten polttoaineiden käyttö laski 8 prosenttia. Puupolttoaineet pysyivät suurimpana energialähteenä vaikka niiden käyttö laski 2 prosenttia.

Energian kokonaiskulutus 1990–2015

Energian kokonaiskulutus 1990–2015

Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta kasvoi 35 prosenttiin vuonna 2015. Puupolttoaineiden osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta jatkoi kasvuaan ollen 25 prosenttia. EU:n tavoitteet uusiutuvalle energialle määritellään suhteessa energian kokonaisloppukulutukseen. Tällä tavoin laskettuna uusiutuvien energialähteiden osuus Suomessa oli ennakkoarvion mukaan yli 39 prosenttia vuonna 2015. Lopulliset tiedot julkaistaan Eurostatin verkkosivuilla helmi–/maaliskuussa 2017. Suomen uusiutuvan energian osuuden tavoite on 38 prosenttia energian loppukulutuksesta vuonna 2020, mikä osuus saavutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014.

Fossiilisten polttoaineiden käyttö laski 8 prosenttia edellisvuodesta. Fossiilisista polttoaineista maakaasun käyttö väheni 14 prosenttia ja turpeen käyttö laski 5 prosenttia edellisvuodesta. Hiilen (sisältää kivihiilen, koksin, masuuni- ja koksikaasun) kulutus laski 20 prosenttia. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiilen kulutus kasvaa vuonna 2016.

Energian kokonaiskulutus 2014–2015, terajoulea

  2014 2015 Muutos-%
Puupolttoaineet 339 350 330 939 -2
Öljy 310 058 309 445 0
Ydinenergia 247 047 243 556 -1
Hiili 126 170 100 979 -20
Maakaasu 95 603 82 363 -14
Turve 60 869 57 526 -5
Sähkön nettotuonti 64 678 58 813 -9
Vesivoima 47 665 59 703 25
Tuulivoima 3 986 8 378 110
Muut 53 736 52 885 -2
Yhteensä 1 349 163 1 304 589 -3

Vuonna 2015 uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkömäärä kasvoi 17 prosenttia edellisvuodesta, koska vesivoiman tuotanto kasvoi 25 prosenttia ja tuulivoiman tuotanto yli kaksinkertaistui. Tuulivoiman osuus oli 3,5 prosenttia tuotetusta sähköstä. Ydinvoiman tuotanto pysyi edellisvuoden tasolla. Ydinenergialla tuotettiin 33,7 prosenttia Suomen sähköntuotannosta.

Tieliikenteessä käytettyjen biopolttoaineiden määrä kaksinkertaistui ja osuus nousi Euroopan huipputasolle vuonna 2014 ja pysyi samalla tasolla vuonna 2015. Sähköautojen sähkönkäyttö kolminkertaistui vuodesta 2014, mutta niiden määrä on edelleen pieni. Biokaasun käyttö tieliikenteessä on jatkanut tasaista kasvuaan.

Sähkön tuonti laski prosentin. Eniten sähköä tuotiin Ruotsista, 17,4 TWh. Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla Suomi toimi netto-ostajana. Venäjän tuonti kasvoi edellisestä vuodesta 16 prosenttia. Sähkön nettotuonti oli 20 prosenttia sähkön kokonaiskulutuksesta.

Sähkön kulutus laski prosentin vuonna 2015. Kaikkiaan sähköä kulutettiin 82,5 TWh. Myös kaukolämmön kulutus laski edellisestä vuodesta. Kaukolämpöä kulutettiin 31,5 TWh.

Energian loppukäyttö kokonaisuudessaan laski 2 prosenttia. Energian loppukäyttö liikenteessä pysyi samalla tasolla ja rakennusten lämmitys laski 5 prosenttia edellisestä vuodesta. Teollisuuden loppukulutus laski 2 prosenttia. Vuonna 2015 teollisuustuotannon volyymi laski edelleen vuotta aiemmasta, mikä heijastui myös teollisuuden energiankäyttöön. Energiankulutus laski viidettä vuotta peräkkäin päätyen lähes vuoden 2009 lukuihin, finanssikriisiä seuranneen pudotuksen tasolle.


Lähde: Energian hankinta ja kulutus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Bate Ismail 029 551 2471, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (305,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 07.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2015/ehk_2015_2016-12-07_tie_001_fi.html