Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kuvio 1. Bruttokansantuotteen, energiankulutuksen ja sähkönkulutuksen muutokset 1995-, %

Figur 1. Förändringar i BNP, energiförbrukning och electricitetsförbrukning 1995-, %
Figure 1. Changes in GDP, Energy Consumption and Electricity Consumption 1995, %

kahdentoista kuukauden liukuva summa - 12 månaders glidande summa - 12-month moving total

Lähde: Tilastokeskus
Källa: Statistikcentralen
Source: Statistics Finland


Päivitetty 21.12.2005

Viittausohje:

Tilasto: Energian hankinta, kulutus ja hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3363. 3. vuosineljännes 2005, Kuvio 1. Bruttokansantuotteen, energiankulutuksen ja sähkönkulutuksen muutokset 1995-, % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehkh/2005/03/ehkh_2005_03_2005-12-21_kuv_001.html