Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kuvio 2. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön hiilidioksidipäästöt 1990-, Mt

Figur 2. Koldioksidutsläppen av förbrukningen av fossila bränslena och torv 1990-, Mt
Figure 2. Carbon Dioxide Emissions from Fossil Fuels and Peat Use 1990-, Mt

* alustava - prelimär - preliminary

Lähde: Tilastokeskus
Källa: Statistikcentralen
Source: Statistics Finland


Päivitetty 21.12.2005

Viittausohje:

Tilasto: Energian hankinta, kulutus ja hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3363. 3. vuosineljännes 2005, Kuvio 2. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön hiilidioksidipäästöt 1990-, Mt . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehkh/2005/03/ehkh_2005_03_2005-12-21_kuv_002.html