Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kuvio 3. Kivihiilen kulutus 1993-, milj. t

Figur 3. Kolförbrukning 1993-, milj. t
Figure 3. Coal Consumption 1993-, mill. t

12 kk:n liukuva summa - 12 månaders glidande summa - 12-month moving total

Lähde: Energia-alan keskusliitto ry, Tilastokeskus
Källa: Energibranschens centralförbund rf, Statistikcentralen
Source: Finnish Energy Industries Federation, Statistics Finland


Päivitetty 21.12.2005

Viittausohje:

Tilasto: Energian hankinta, kulutus ja hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3363. 3. vuosineljännes 2005, Kuvio 3. Kivihiilen kulutus 1993-, milj. t . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehkh/2005/03/ehkh_2005_03_2005-12-21_kuv_003.html