Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kuvio 5. Polttoturpeen kulutus 1993-, TWh

Figur 5. Förbrukning av bränntorv 1993-, TWh
Figure 5. Peat Consumption 1993-, TWh

12 kk:n liukuva summa - 12 månaders glidande summa - 12-month moving total

Lähde: Turveteollisuusliitto ry
Källa: Torvindustriförbundet rf
Source: Association of Finnish Peat Industries


Päivitetty 21.12.2005

Viittausohje:

Tilasto: Energian hankinta, kulutus ja hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3363. 3. vuosineljännes 2005, Kuvio 5. Polttoturpeen kulutus 1993-, TWh . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehkh/2005/03/ehkh_2005_03_2005-12-21_kuv_005.html