Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kuvio 10. Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa 1995-, €/MWh

Figur 10. Bränslepriser vid elkraftverk 1995-, €/MWh
Figure 10. Fuel Prices in Electricity Production 1995-, €/MWh

* Kivihiilen ja turpeen hinnat eivät ole keskenään vertailukelpoisia.
* Priserna på stenkol och frästorv är inte jämförbara sinsemellan.
* Prices of hard coal and milled peat are not mutually comparable.

Lähteet: Ulkomaankauppatilasto, Gasum Oy, Turveteollisuusliitto ry, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry
Källor: Utrikeshandelsstatistik, Gasum Oy, Torvindustriförbundet rf , Olje- och Gasbranschens Centralförbund rf
Sources: Foreign Trade Statistics, Gasum Oy, Association of Finnish Peat Industries, Finnish Oil and Gas Federation


Päivitetty 21.12.2005

Viittausohje:

Tilasto: Energian hankinta, kulutus ja hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3363. 3. vuosineljännes 2005, Kuvio 10. Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa 1995-, €/MWh . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehkh/2005/03/ehkh_2005_03_2005-12-21_kuv_010.html